Projekti

Dvojezična edukacija za okoliš u Dravskom slivnom području

U sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska (2007 - 2013) uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava te Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek izradili su zajednički hrvatsko-mađarski edukativni program za okoliš te dobili novčana sredstva za realizaciju projekta.

Razvoj prekograničnog turizma u srednjem Podunavlju

U lipnju 2007. godine Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek kao nositelj projekta započela je s provedbom projekta „Razvoj prekograničnog turizma u srednjem Podunavlju“.

Institucionalna potpora za stabilizaciju i razvoj udruge

Udruga u periodu od 2009. – do 2011. želi staviti naglasak na organizacijskom razvoju kako bi doprinijela većoj učinkovitosti i jačanju unutarnjih kapaciteta. Zbog dosadašnjeg projektnog financiranja do sada je bila usmjerena prvenstveno na provođenje direktnih projektnih aktivnosti te nije imala dovoljno mogućnosti institucionalno se razviti.

Mladi u odlučivanju za okoliš

Projekt "Mladi u odlučivanju za okoliš" ima za cilj edukativno i odgojno djelovati na studente i učenike srednjih škola Osječko – baranjske županije kako bi ih se potaknulo da svojim angažmanom doprinesu rješavanju okolišnih problema u njihovom okruženju.

Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode

Cilj ovog projekta je poticati održivo upravljanje i zaštitu prirodnih resursa Osječko – baranjske županije kroz sudjelovanje javnosti, međusektorsku suradnju i poticanje primjene relevantnih EU direktiva.

NATURA 2000

NATURA 2000 je europska ekološka mreža koja uključuje područja koja je nužno zaštititi zbog ugroženih vrsta i vrijednih staništa. To je mreža područja za zaštitu ...