Projekt

Projekt “TRANSFORMACIJA” – Borba protiv korupcije u zaštiti prirode

Transformacija-logotip

Poveznice na materijale izrađene u sklopu projekta Transformacija:

 

Priručnik za otvoreno i transparentno upravljanje zaštićenim prirodnim područjima

Razotkrivene tajne naših rijeka Mura – Drava – Dunav – Kupa

Sociološka analiza: Nalazi i preporuke analize sedam županija (uz rijeke Kupa, Mura, Drava i Dunav) o načinu upravljanja zaštićenim prirodnim područjima

Zaključci i preporuke sa seminara u Osijeku

Zaključci i preporuke sa seminara u Noskovačkoj Dubravi

Zaključci i preporuke sa seminara u Karlovcu

Zaključci i preporuke sa seminara u Varaždinu

 

        Newsletter 1. broj                     Newsletter 2. broj                      Newsletter 3. broj                                         

Newsletter 1. broj-page-001      newsletter-2-page-001      newsletter-3-page-001

      Newsletter 4. broj                         Newsletter 5. broj                   Newsletter 6. broj

Newsletter 4-page-001      Newsletter5-page-001      Newsletter6-page-001

        Newsletter 7. broj                      Newsletter 8. broj

Newsletter 7-page-001       Newsletter8-page-001

                    Projektni letak  

Letak fotka

Projektom „Transformacija“ nevladin sektor kreće u borbu protiv  korupcije u sektoru zaštite prirode

Danas, 22.veljače 2016. godine udruge Zeleni Osijek, ZEO Nobilis, Eko Pan te WWF Austrija u partnerstvu sa Pravnim fakultetom Osijek predstavile su dvogodišnji projekt „Transformacija – Novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima“. Glavni cilj projekta je primjena najboljih pravnih alata i praksi za povećanje sudjelovanja javnosti, transparentnosti i borbe protiv korupcije kada je u pitanju upravljanje prirodnim resursima kao što su šume ili rijeke. Projekt se provodi u zaštićenim područjima i ekološkoj mreži NATURA 2000 u sedam županija i uz četiri međunarodne rijeke: Kupu, Muru, Dravu i Dunav.

„Intenzivna infrastrukturna ulaganja, klimatske promjene i niska razina transparentnosti kod upravljanja prirodnim resursima, dovele su  do uništenja mnogih prirodnih staništa i smanjenja biološke raznolikosti u Europi. Nove politike na razini EU naglašavaju važnost zaštite prirodnih vrijednosti i definiraju osnovne smjernice u borbi protiv danas prisutnih  problema Sudjelovanje javnosti u upravljanju prirodnim resursima temelj je za transparentno upravljanje i borbu protiv korupcije“, rekla je Anamarija Krišto, voditeljica projekta iz udruge Zeleni Osijek.

„Iako zaštićena navedenim razinama zaštite, ova područja su pod konstantnim pritiskom neodrživih načina korištenja, nelegalnih odlagališta otpada, iskapanja sedimenta te drugih djelatnosti. Sudski postupci vezani za protuzakonite radnje u zaštićenim područjima dokaz su ozbiljnosti ovog problema ali i prisutnosti korupcije“, dodao je Ivan Mužar, koordinator javnih politika iz organizacije Eko Pan iz Karlovca.

Aktivnosti će u prvoj fazi projekta biti fokusirane na analizu postojeće prakse po pitanju dodjele koncesija, provedbi javnih nabava, transparentnosti u upravljanju zaštićenih prirodnih područja te izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva. U drugoj fazi pristupit će se k osnivanju okolišne pravne klinike te izradi novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek.

 

IMG_4820  IMG_4827  IMG_4822

 

 O projektu:

U studenom 2015. godine Udruga Zeleni Osijek je u partnerstvu sa Pravnim fakultetom iz Osijeka, udrugama ZEON i Pan te WWF Austrija započeo provedbu dvogodišnjeg projekta pod nazivom“Transformacija – Novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000 područjima”. Područje provedbe projekta su zaštićena područja u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Virovitičko-podravskoj, Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj, Međimurskoj te Karlovačkoj županiji, a obuhvaća područje ekološke mreže  NATURA 2000 te zaštićena područja uz četiri međunarodne rijeke Kupu, Muru, Dravu i Dunav.

Projekt sufinancira Europska unija u sklopu IPA komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija.

Prioriteti projekta biti će osnaživanje udruga civilnog društva u primjeni pravnih alata i najboljih praksi za sudjelovanje javnosti i međusektorsku suradnju u odgovornom upravljanju prirodnim resursima, poticanje ustanova odgovornih za upravljanje prirodnim resursima na transparentan rad i međusektorsku suradnju te poticanje  sudjelovanja  javnosti kao temelj za otvoreno upravljanje i borbu protiv korupcije u upravljanju prirodnim resursima što  je u konačnici i glavni cilj ovog projekta.

Aktivnosti će u prvoj fazi projekta biti fokusirane na analizu postojeće prakse po pitanju dodjele koncesija, provedbi javnih nabava, transparentnosti u upravljanju zaštićenih prirodnih područja te izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva.

Planirane projektne aktivnosti: osnivanje pravne klinike, izrada novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek, izrada fotomonografije, održavanje seminara, okruglih stolova imati će za glavni cilj edukaciju i osvještavanja javnosti o važnosti sudjelovanja te poticanja javnih tijela  na međusektorsku suradnju i transparentan rad.

Projektni partneri:

Logo         PFO_logo1     logo           eko pan             WWF

Projekt financira Europska unija                       Projekt sufinancira

              logo eu                                    logo ureda za udruge

27-11-2015