Projekt

INTRA WASP – Povećanje transparentnosti u upravljanju vodnim i prostornim resursima

Projekt INTRA WASP provodi Zelena akcija u suradnji s partnerima: Art radionicom Lazareti, Multimedijalnim institutom, Pravom na grad, Zelenom Istrom i Zelenim Osijekom. Projekt je financiran sredstvima Europske unije (National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2011) te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je ojačati organizacije civilnog društva za unaprjeđenje transparentnosti i dobrog upravljanja javnim institucijama u Hrvatskoj u području zaštite okoliša. Specifični cilj projekta je ojačati kapacitete hrvatskih organizacija civilnog društva za aktivnosti koje unaprijeđuju transparentnost, dobro upravljanje i sudjelovanje javnosti u vodnim politikama i politikama upravljanja prostorom u Zagrebu, na jadranskoj obali i u Slavoniji.

Trajanje projekta: 01.01.2015. – 31.12.2016. godine.

U sklopu projekta Udruga Zeleni Osijek aktivno je pratila politike gospodarenja vodnim i prostornim resursima te podnosila komentare na izmjene zakona, pravilnika, strategija i prostornih planova:

  • Komentari na Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (2013. – 2017.)
  • Komentari na Stratešku studiju o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije
  • Primjedbe i prijedlozi za II. izmjene i dopune Prostornog plana Osječko – baranjske županije
  • Primjedbe i prijedlozi za Stratešku studiju utjecaja na okoliš Prostornog plana Osječko – baranjske županije

Kao partnerska organizacija sudjelovali smo u sljedećim projektnim aktivnostima:

  • Konferencija „Novi start – korištenjem napuštenih prostora do urbane obnove“, Pula, 08. – 10. lipanj 2015.
  • Panel diskusija „Mogu li građani utjecati na izradu prostornih planova“, Pula, 10. rujna 2015.
  • Studijski posjet Parizu i Grenobleu „Water remunicipalisation success stories“, Francuska, 12. – 16. Listopada 2015.
  • Seminar o upravljanju zajedničkim dobrima – primjer voda i željeznica, Zagreb, 07. – 08. ožujka 2016.
  • Seminar „Kako koristiti Aarhušku konvenciju za zaštitu prostora i prirode“, Pula, 02. – 03. lipanj 2016.
  • Konferencija „Naša voda?“, Zagreb, 05. – 06. prosinca 2016.

Članak o studijskom putovanju u Francusku: http://www.h-alter.org/vijesti/dobro-upravljanje-javnim-dobrom

Link na film „Kome treba voda u boci?“: https://www.youtube.com/watch?v=Ktz9bx2jiow

Izvješće OCD o provedbi Aarhuške konvencije u Hrvatskoj

27-12-2015