Hrvatski   |   English

Dobrodošli

Zeleni Osijek ove godine slavi 15 godina postojanja i aktivnog djelovanja na području zaštite prirode i okoliša!

Savjeti za spas planete Zemlje

Ugradite plin u vaš automobil
Ukapljeni plin je mješavina propana i butana. Triput je jeftiniji od običnog benzina i ispušta za trećinu manje otrovnih tvari u okoliš.
 
 

Novosti

Polugodišnji izvještaj rada Zelenog telefona za 2015. godinu

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, u okviru projekta “Partnerstva za okoliš” financiranog od Europske Unije i sufinanciranog od Ureda za udruge Vlade RH, na Zeleni telefon Udruge zeleni Osijek pristiglo je ukupno 79 prijava građana.

Opširnije

Javna rasprava o Planu gospodarenja otpadom za razdoblje 2015.-2021. i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uputilo je u javnu raspravu Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2015.-2021. Javna rasprava trajat će do 21. listopada 2015.

Opširnije

IZVJEŠTAJ O RADU MREŽE ZELENIH TELEFONA HRVATSKE U 2014. I 2015.GODINI

Tijekom 2014. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 2994 prijave, dok je tijekom prvog polugodišta 2015. godine zaprimljeno 1363 prijave.

Opširnije

Pavao Pap i Lea Kapoši iz Marinaca ovogodišnji su pobjednici natječaja „Postani umjetnik Dunava 2015!“

„Postani umjetnik Dunava!“ likovni je natječaj koji svake godine okuplja veliki broj umjetnika u dobi od 6 do 16 godina, a provodi se u svih 14 zemalja podunavske regije. Natjecatelji su imali zadatak izraditi vlastite ekološke umjetnine na temu „Najveći dunavski maskenbal“.

Opširnije

Velikim skokom u rijeku preko 1000 građana su poručili - Želimo svoje rijeke natrag, čiste i zdrave!

U pet hrvatskih gradova je preko tisuću građana sudjelovalo u "Velikom skoku u rijeku" i na taj način su obilježili treću godišnjicu proglašenja UNESCO-vog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

Opširnije

Projekti

Završena provedba projekta "Živi Dunav"

Provedba dvogodišnjeg projekta "Živi Dunav" sufinancirana od strane Europske unije u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ureda za udruge Vlade RH, uspješno je završena.

Opširnije

Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona

S prvim danom siječnja 2015. godine počeo je projekt pod nazivom "Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona” u kojem Udruga Zeleni Osijek vrši funkciju suradnika na projektu.

Opširnije

Stvaranje društva bez otpada

U listopadu 2013. godine počela je provedba dvogodišnjeg prekograničnog IPA projekta Hrvatska – Srbija pod nazivom „Stvaranje društva bez otpada“. Vrijednost projekta iznosi 676.170,24 EUR-a, od čega je za realizaciju projektnih aktivnosti za partnere iz Srbije predviđeno 324.203,00...

Opširnije

ŽIVI DUNAV - Osnaživanje kapaciteta za zaštitu ekosustava Srednjeg Podunavlja - Pu ka održivom razvoju prekogranične regije Hrvatske i Srbije.

Prekogranično partnerstvo u EU projektu Živi Dunav stavlja naglasak na jačanju kapaciteta za zaštitu vrijednih prirodnih područja Srednjeg Podunavlja i putu ka održivom razvoju prekogranične regije Hrvatske i Srbije. Srednje Podunavlje obuhvaća zaštićena područja - PP Kopački rit,...

Opširnije

Dvije rijeke i jedna gora - novi eko turistički proizvodi Drave, Dunava i Papuka

U travnju 2013. godine počela je provedba eko turističkog projekta koji povezuje gorsku i nizinsku regiju Istočne Slavonije i Baranje. Projekt su osmislili i u partnerstvu provode Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Nacionalni park Dunav-Drava i Javna ustanova Parka prirode...

Opširnije

Web dizajn & Web hosting: Shimoda