Projekt

Stvaranje društva bez otpada

cro-serb-logo mali

U listopadu 2013. godine počela je provedba dvogodišnjeg prekograničnog IPA projekta Hrvatska – Srbija pod nazivom „Stvaranje društva bez otpada“. Vrijednost projekta iznosi676.170,24 EUR-a, od čega je za realizaciju projektnih aktivnosti za partnere iz Srbije predviđeno 324.203,00 EUR-a, a za partnere iz Hrvatske 351.967,24 EUR-a. Nositelj projekta je Unikom d.o.o. iz Osijeka, dok su partneri JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica, Regionalna Razvojna agencija Slavonije i Baranje, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Grad Sremska Mitrovica, Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica i Centar za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice.

Cilj projekta je doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju u prekograničnom području, kroz razmjenu iskustava i zajedničkih aktivnosti na području upravljanja otpadom, kao i povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada kroz razvijanje sustava prikupljanja i gospodarenja otpadom.

Partneri iz Osijeka prenijet će svoja znanja polaznicima edukacije o kompostiranju iz Sremske Mitrovice, koji će educirati predškolsku, osnovnoškolsku djecu i odrasle o važnosti selektivnog prikupljanja otpada, procesu kompostiranja i upotrebi kompostera. Konferencija o otpadu će se održati u Osijeku, a osnovati će se i Međunarodni forum o gospodarenju otpadom u čijem radu će sudjelovati stručnjaci iz Hrvatske i Srbije.

Projektni partneri izraditi će i distribuirati edukativne materijale građanima Osijeka i Sremske Mitrovice. U sklopu projekta Unikom će nabaviti 1300 žutih posuda za prikupljanje plastike i 80 posuda za 20 mini eko-otoka, a Komunalije nabavljaju 32 eko otoka sa po 3 velike kante za selektivno prikupljanje otpada i 1000 kompostera.

U sklopu postojećeg reciklažnog dvorišta na lokaciji Jug II izgraditi će se eko-park u svrhu uspostavljanja edukacijskog centra za provedbu edukativnih radionica o primarnoj selekciji otpada za učenike i građane. Nastajanje eko-parka pratiti će Facebook kampanja „Od plastike do šume“ u sklopu koje će se bilježiti količine prikupljene plastične ambalaže, te se za određenu količinu prikupljenog plastičnog otpada posaditi drvo u eko-parku.

Također se planiraju obilježiti Dan planeta Zemlje i Dan zaštite okoliša organizacijom manifestacija na kojima će djeca predškolske i osnovnoškolske dobi, kao i učenici srednjih škola natjecati u edukativnim igrama i imati priliku osvojiti vrijedne nagrade.

eu_flag mala Ovaj projekt sufinancira Europska unija

 

01-07-2014