Novosti

Velikim skokom u rijeku preko 1000 građana su poručili – Želimo svoje rijeke natrag, čiste i zdrave!

U pet hrvatskih gradova je preko tisuću građana sudjelovalo u “Velikom skoku u rijeku” i na taj način su obilježili treću godišnjicu proglašenja UNESCO-vog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. “Veliki skok u rijeku” (Big River Jump) organizira se već nekoliko godina na različitim lokacijama duž europskih rijeka, a ove godine, osim u Osijeku, proslava se održavala i u Križnici, Legradu, Varaždinu te na Vukovarskoj adi. Ova simbolična gesta predstavlja  glasan poziv ljudi iz cijele Europe da žele svoje rijeke i jezera natrag – u čistom i zdravom stanju, jer su rijeke nezamjenjive arterije Europe koje teku preko svih granica, osiguravajući život ekosustavima i lokalnim zajednicama.

Proslavu Dana Europske Amazone i organizaciju „Velikog skoka“ organizirao je WWF u suradnji s lokalnim partnerima Zelenim Osijekom , ZEUS-om i Rafting klubom Matis. Ovo obilježavanje je dio kampanje `Naše rijeke, naše blago´ kojom se želi upozoriti na rad i značaj Čuvara rijeka za očuvanje Mure, Drave i Dunava. Redovnim patroliranjem čamcima po rijekama i njihovim rukavcima otkrivaju se i prijavljuju ilegalne radnje poput krivolova i nelegalnog vađenja šljunka, a mreža je aktivna i u monitoringu populacija ptica i riba.

Dan „Europske Amazone“ je proslava nevjerojatnog riječnog krajolika kojeg dijele Austrija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Srbija. Svake godine se obilježava na rođendan Martina Schneidera Jakobyja iz organizacije EuroNatur, prerano preminulog začetnika ideje o penta-lateralnom prekograničnom rezervatu biosfere, a koji  je UNESCO na kraju i proglasio 2013. godine.

13-07-2015