Projekt

EcoWET – Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija

 

Održana regionalna radionica u Novom Sadu 

U petak, 22.veljače 2019. u sklopu EcoWET projekta u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu održana je regionalna radionica na kojoj su sudjelovali dionici i projektni partneri. Cilj radionice je napraviti rekapitulaciju provedenih aktivnosti te prezentirati prikupljene podatke o pojedinim uslugama ekosustava za svako pilot područje.

Dogovoreni su daljnji koraci u implementaciji projektnih zadatka, osobito u pogledu kartiranja usluga ekosustava te izrade Smjernica za procjenu usluga vlažnih ekosustava te Akcijskog plana za zaštitu i održivo korištenje prirodnih vrijednosti pilot područja. Projektni partneri zaključili su da se sve aktivnosti provode prema planu i ovom radionicom polako se okrećemo ka izradi Akcijskog plana.Obilježavanje Svjetskog dana vlažnih staništa

Živimo svijet 21. stoljeća. Svijet u kojem se tehnološki napredak, inovacije, razvoj znanstvenih spoznaja i industrije, promjena životnih navika te razvoj gospodarstva razvijaju do granice koja postaje kontraproduktivna za životnu zajednicu. Danas, više nego ikada prije u ljudskoj povijesti ekosustavi i priroda u cjelini su pod stalnim pritiskom i prijetnjom opstanku.

Glavni razlozi ugroženosti ekosustava su onečišćenje te pretjerano iskorištavanje prirodnih resursa. Procjenjuje se da je više od dvije trećine vlažnih ekosustava u svijetu degradirano. Glavni razlozi ugroženosti su isušivanje močvara, kanaliziranje rijeka te zagađenje industrijskim, komunalnim i drugim otpadom.

Vlažna staništa su jedna od najproduktivnijih područja na Zemlji, iznimno značajna za bioraznolikost. Procjenjuje se da su dom za više od 40% biljnih i životinjskih vrsta – mnogobrojnim algama, mikroorganizmima, mekušcima, rakovima, kukcima, vodozemcima i gmazovima, ribama, pticama i sisavcima. Osobito su važna staništa za mrijest riba te kao mjesta hranjenja i odmora za ptice.
Važnost očuvanja vlažnih staništa očituje se u vrijednostima koje pruža čovjeku kroz ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu naselja od poplava, reguliranje i punjenje rezervoara podzemnih voda te kroz prirodno pročišćavanje vode. Usprkos svemu navedenome, vlažni ekosustavi spadaju među najugroženije ekosustave na svijetu.

Stoga je u iranskom gradu Ramsaru 1971. godine donesena konvencija o očuvanju vlažnih staništa. Konvenciju je do sada potpisalo 169 država svijeta, među njima i Hrvatska, a 2. veljače na dan kada je usvojena konvencija obilježava se kao Svjetski dan vlažnih staništa. Tako da su na Ramsarskom popisu međunarodno značajnih vlažnih staništa i hrvatski biseri prirode; parkovi prirode Lonjsko polje, Kopački rit, i Vransko jezero, delta Neretve te ribnjaci Crna Mlaka.
Budući da se zaštita ekosustava, osobito vlažnih i močvarnih staništa te suživot čovjeka i prirode nameću se kao najveći izazovi suvremene civilizacije i predstavljaju temelj na kojemu se gradi održivo i ekološki osviješteno društvo kroz EcoWET projekt nastoji se konkretnim aktivnostima, inicijativama i poticajima te ideje provesti u djelo. Procjena usluga ekosustava predstavlja temelj održivog korištenja prirodnih vrijednosti. Organiziranjem radionica sa dionicima prostora, edukacijom školskih uzrasta i cjelokupne zajednice postavljaju se preduvjeti za daljnju zaštitu i održivo korištenje prirodnih vrijednosti koje nam rijeke i vlažna staništa pružaju.
Iako su globalni negativni utjecaji, degradacija staništa te pretjerano iskorištavanje prirodnih resursa zahvatili mnoga staništa diljem svijeta ipak postoje „oaze“ u kojima su prirodne vrijednosti, kulturna baština i suživot čovjeka i divljine ostali očuvani te kao svijetli primjeri koji nam živom riječju govore kako je suživot čovjeka i prirode ne samo moguć nego i poželjan. Takovi svjetski biseri vrijedni su divljenja i poštovanja, a jedan od svjetskih dragulja svakako je i područje srednjeg Podunavlja; Dunav silni sa svojim pritokama Dravom i Savom predstavlja jednu od posljednjih oaza istinske divljine u Europi. Bogatstvo plavnih ravnica, lužnjakovih poplavnih šuma, šuma vrba i topola, trstika te bara i jezera koje vrve životom predstavljaju neprocjenjivu vrijednost ne samo za nas kao zajednicu nego i na međunarodnoj razini. Njihovu vrijednost prepoznala je i međunarodna zajednica te je područje Mure, Drave i Dunava proglašeno prvim UNESCO – vim međunarodnim rezervatom biosfere. Na nacionalnoj razini područje Drave i Dunava zaštićeno je kao Park prirode Kopački rit, Regionalni Park Mura – Drava te je i dio ekološke mreže.

Iako zaštićene i očuvane naše nizinske rijeke su pod pritiskom planova za izgradnju hidroelektrana, regulaciju i kanaliziranje rijeka te iskapanja sedimenta. Realizacija ovih planova imati će negativne posljedice kroz izmjenu hidrološkog režima, isušivanje vlažnih staništa te nestanak mnogih rijetkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja. Mnoga močvarna područja kao posljedica regulacije rijeka, klimatskih promjena i urbanizacije ostala su odsječena od glavnog toka rijeke te su pred isušivanjem. Na nama kao zajednici je prepoznati njihovu vrijednost te raditi na njihovom očuvanju i održivom korištenju.

Tekst: Ivan Damjanović, mag. biol.

Fotografije: Domagoj TopićAkcija čišćenja Kopačkog rita i prezentiranje projekta EcoWET

U Parku prirode Kopački rit održana je akcija čišćenja divljih deponija u zajedničkoj organizaciji Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj, udruge Zeleni Osijek i općine Bilje. Akciji su se pridružili i učenici Osnovne škole iz Bilja, predstavnici Parka prirode Kopački rit, Hrvatskih voda, Kuće u prirodi Zlatna Greda te naši projektni partneri Javna Ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije.

Nakon akcije organizirano je edukativno druženje u Kući u prirodi Zlatna Greda gdje su članovi udruge Zeleni Osijek Dinko Pešić i Ivan Damjanović održali predavanja o otpadu, plastičnom zagađenju i održivom korištenju prirodnih resursa te njihovom odgovornom gospodarenju. Naš projekt EcoWET je predstavljen kao jedan od najboljih primjera dobre prakse održivog gospodarenja prirodnim resursima i suživota čovjeka i prirode. Ugodno druženje je nastavljeno uz prigodni domjenak.5. sastanak projektno – stručnog tima EcoWET projekta

Vrijedni tim EcoWET projekta je u petak, 19 listopada održao 5. sastanak projektno – stručnog tima. Sastanak je održan u Eko centra Zlatna Greda a prisustvovali su predstavnici svih projektnih partnera: Specijalni rezervat prirode Zasavica, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Javna Ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije i Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek. Nakon svih provedenih aktivnosti u proteklih godinu dana implementacije projekta napravljena je rekapitulacija istih i izloženi su planovi i aktivnosti  vezani uz nastavak projekta i ostvarenja projektnih ciljeva. Ugodno druženje nastavljeno je uz ručak.Projekt EcoWET predstavljen kao primjer dobre parkse u sklopu radionice za Građanski odgoj   

Naš voditelj projekta Ivan Damjanović sudjelovao je u provedbi projekta Građanski odgoj i obrazovanje („Osijek to GOO“) kao voditelj 6. modula edukacija pod nazivom „Održivi razvoj zajednice i globalno obrazovanje“. Cilj modula je polaznicima predstaviti teme održivog razvoja, zaštite okoliša i održivog korištenja prirodnih resursa i prezentirati primjere dobre prakse.

Polaznici edukacije su nastavnici koji će provoditi izvannastavne aktivnosti projekta sa učenicima. Kroz primjere dobre prakse predstavio je naš projekt „EcoWET – Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija“ kao jedan od reprezentativnih primjera regionalne i međunarodne suradnje u zaštiti okoliša, održivom korištenju prirodnih resursa i suživota čovjeka i prirode. Sudionici su se po prvi puta upoznali sa uslugama ekosustava kao novim i drugačijim pogledom na zaštitu prirode i čovjekova suživota sa prirodom kao temeljnim ljudskim pravom. Usvojene sposobnosti o održivosti i uslugama ekosustava danas za naše bolje sutra.Održana radionica za korisnike u sklopu projekta

EcoWET– Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija“

Početkom rujna 2018. godine, točnije 03.rujna u Eko centru Zlatna Greda održana je radionica za korisnike. Vrijedni stručni tim EcoWET -a tijekom ljeta radio je na prikupljanju i obradi podataka i osmišljavanju i pripremi same radionice.

Cilj radionice je upoznati korisnike s metodologijom prikupljanja i obrade podataka (TESSA) pomoću koje se vrši procjena usluga za svako pilot područje. Isto tako, kroz demonstracijske vježbe izraditi karte usluga ekosustava.

Radionici i cjelodnevnom programu su se odazvali svi korisnici, a u odnosu na prijašnje treninge i neki novi što nas kao projektni tim čini iznimno ponosnim. Među sudionicima radionice bili su predstavnici Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, županijskih upravnih odjela, lokalne samouprave, športsko – ribolovnih društava, Parka prirode Kopački rit, Odjela za biologiju u Osijeku, Javnih Ustanova za zaštitu prirode itd.

                      

Projekt EcoWET financira Europska unija u okviru INTERREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, a implementiraju Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i Javna Ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području osječko–baranjske županije u Hrvatskoj kao i Pokret Gorana Sremske Mitrovice i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode iz Srbije.POZIV ZA SUDJELOVANJE NA 3. TRENINGU ECOWET PROJEKTA – Usluge ekosustava: kartiranje i procjena stanja

Poštovani,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na treći trening projekta EcoWET – Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija, koji će se održati 3. rujna 2018. godine, u Eko centru Zlatna Greda (Zlatna Greda 16, Zlatna Greda).

Cilj projekta EcoWET je kroz procjenu usluga ekosustava doprinijeti zaštiti i održivom korištenju vlažnih ekosustava poplavne zone rijeke Dunava i njenih pritoka u prekograničnom području Hrvatska – Srbija.

Na prethodnim treninzima imali smo priliku upoznati se s identifikacijom ekosustava i njihovih usluga, analizom dionika i korisnika područja, procjenom trenutnog i alternativnog stanja pilot područja, indikatorima i osnovama kartiranja usluga ekosustava (ES). Na trećem treningu upoznati ćemo se s metodologijom prikupljanja i obrade podataka (TESSA) pomoću koje vršimo procjenu usluga za svako pilot područje i kroz demonstracijske vježbe izraditi karte usluga ekosustava.

Ovim putem pozivamo predstavnike javnih ustanova, razvojnih agencija, lokalnih samouprava, turističkih zajednica, privatnog sektora, nevladinih organizacija, ribolovnih i lovačkih udruga te ostalih dionika koji mogu pomoći u procjeni i vrednovanju naših prirodnih resursa. Kroz trening će nas voditi vodeći hrvatski stručnjaci u procjeni usluga ekosustava.

Molimo Vas da potvrdite svoje sudjelovanje najkasnije do petka 31. kolovoza 2018. godine
na e-mail: ivan@zeleni-osijek.hr, ili telefonom (091/780 53 53)

U prilogu se nalazi Program treninga.Održan drugi trening u okviru projekta EcoWET – Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija

U periodu od 8. do 9. ožujka 2018. godine, u eko centru Zlatna Greda održan je drugi trening u okviru projekta EcoWET, koji financira Europska unija u okviru INTEREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, a implementiraju Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i Javna Ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području osječko–baranjske županije u Hrvatskoj kao i Pokret gorana Sremske Mitrovice i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode iz Srbije.

Treningu je prisustvovalo više od 50 sudionika – upravljača zaštićenih prirodnih područja, Predstavnici PP Kopački rit, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma UŠP Osijek i Vinkovci, športsko ribolovni savez osječko – baranjske županije, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima vukovarsko – srijemske županije, nevladinih organizacija, županijskih institucija, predstavnika lokalne samouprave, javnih poduzeća, fakulteta i drugih sektorskih agencija iz Hrvatske i Srbije.

Nakon prvog treninga tijekom kojeg su stečena znanja i sposobnosti neophodni za prvu fazu procjene usluga ekosustava, sudionici su se na drugom treningu upoznali s procjenom alternativnog stanja ekosustava i metodama kartiranja usluga ekosustava. Tijekom rada u grupama sudionici su imali priliku stečeno znanje primijeniti u praksi na konkretnim pilot područjima: Posebnom Ornitološkom Rezervatu Podpanj i ribnjacima Donji Miholjac, Sjevernom dijelu hrvatskog Podunavlja i Spačvanskom bazenu u Hrvatskoj kao i Specijalnom Rezervatu Prirode Zasavica, Bari Trskovači i Bosutskim šumama u Srbiji.

Trening u Zlatnoj Gredi osim regionalnog bio je i međunarodnog karaktera. Naime, treningu su kao gostujući predavači sudjelovali stručnjaci za kartiranje staništa i procjenu usluga ekosustava iz Republike Češke, RnDr. sc. David Pithart i Dr. sc. Karel Chobot. Njihova zadaća bila je sudionicima prezentirati primjere dobre prakse kartiranja staništa i procjene usluga ekosustava na raznim studijama u Europskoj Uniji. Tijekom treninga kolege iz Češke sudjelovali su i u provođenju treninga i grupnim radovima. Svojim znanjem i iskustvom uvelike su pomogli daljnjoj provedbi projektnih aktivnosti.

Ovo je ujedno bila i prilika da sudionici ojačaju stara i uspostave nova prekogranična partnerstva, ali i da razmjene iskustva i potaknu ideje neophodne za dugoročno očuvanje zajedničkih prirodnih vrijednosti prekograničnog područja koja predstavljaju jedinstveni i neprocjenjivi ekosustav plavnih ravnica rijeke Dunava i njegovih pritoka.

Program možete vidjeti na poveznici “program drugog treninga“. Održan prvi trening u okviru EcoWet projekta – Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija

U periodu od 13. do 15. veljače 2018. godine, u Sremskoj Mitrovici, Posjetiteljski centar SRP Zasavica, održan je prvi trening okviru EcoWet projekta, koji financira Europska unija u okviru INTEREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, a implementiraju Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i Javna Ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području osječko – baranjske županije u Hrvatskoj kao i Pokret gorana Sremske Mitrovice i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode iz Srbije.

Na treningu je sudjelovalo više od 50 sudionika – upravljača zaštićenih prirodnih područja, predstavnici PP Kopački rit, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko – Srijemske županije, Hrvatskih voda, nevladinih organizacija, predstavnika lokalne samouprave, javnih poduzeća, fakulteta i drugih sektorskih agencija iz Hrvatske i Srbije.

Sudionici su tijekom treninga stekli znanja neophodna za prvu fazu procjene usluga ekosustava, koja obuhvaća identifikaciju tipova staništa i usluga vlažnih ekosustava, kao i analizu korisnika zainteresiranih za njihovo održivo korištenje. Tijekom rada u grupama sudionici su imali priliku stečeno znanje primijeniti u praksi na konkretnim pilot područjima: Posebnom Ornitološkom Rezervatu Podpanj i ribnjacima Donji Miholjac, Sjevernom dijelu hrvatskog Podunavlja i Spačvanskom bazenu iz Hrvatske kao i Specijalnom Rezervatu Prirode Zasavica, Bari Trskovači i Bosutskim šumama iz Srbije.

Ovo je ujedno bila i prilika da sudionici ojačaju stara i uspostave nova prekogranična partnerstva, ali i da razmjene iskustva i potaknu ideje neophodne za dugoročno očuvanje zajedničkih prirodnih resursa prekogranične regije.

Program možete vidjeti na poveznici “program prvog treninga“. Održana uvodna radionica novog prekograničnog projekta – ECOWet

U četvrtak 12. listopada 2017. godine u prostorijama Prijemnog centra Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“ održana je uvodna radionica u okviru projekta “ECOWet – Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija“, kojeg financira Europska unija u okviru INTEREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020.

Na radionici su sudjelovali projektni partneri Pokrajinski zavod za zaštitu prirorde, Javna ustanova – Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije, Udruga Zeleni Osijek i Pokret gorana Srijemske Mitrovice, te predstavnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko – srijemske županije, kao i predstavnici brojnih nevladinih organizacija aktivnih na polju zaštite prirode u prekograničnom području. Skupu su prisustvovali i studenti i profesori Fakulteta za primijenjenu ekologiju „Futura“.

Sudionici su imali priliku upoznati se sa ciljevima i planiranim aktivnostima ECOWet projekta, značaju i vrstama usluga ekosustava kao i primjerima dobre prakse procjene vrijednosti usluga ekosustava u Republici Hrvatskoj. Ovom prilikom su predstavljena i pilot područja na kojima će biti testirana metodologija za procjenu usluga ekosustava, Posebni ornitološki rezervat Podpanj i ribnjaci Donji Miholjac, sjeverni dio srednjeg Podunavlja i Spačvanski bazen u Hrvatskoj kao i Bara Trskovača, Bosutske šume i Specijalni rezervat prirode Zasavica u Srbiji. Radionica je bila prilika i za uspostavljanje kontakata i razmjenu iskustava među sudionicima iz Hrvatske i Srbije.Poziv na uvodnu radionicu “Usluge vlažnih ekosustava: što nam sve priroda pruža!”

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na uvodnu radionicu projekta ECOWet – Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija“ koja će se održati 12. listopada 2017. godine, sa početkom u 10.30 sati, u prostorijama Prijemnog centra  SRP Zasavica.

Cilj radionice je upoznavanje predstavnika upravljača zaštićenih prirodnih vrijednosti, lokalne zajednice,  ustanova koje se bave zaštitom prirode i nevladinih organizacija koje djeluju u  prekograničnom području Hrvatske i Srbije, sa ciljevima i planiranim aktivnostima projekta, kao i potencijalom usluga ekosustava prekograničnog područja.

Osim toga, radionica će biti i prilika za uspostavljanje kontakata i razmjenu iskustava predstavnika gore navedenih sektora iz Hrvatske i Srbije.

Projekt ECOWet financira Europska unija  u okviru INTERREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020 koji ima za cilj jačanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti.

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak  telefonski na +385 31 565 180 ili +385 91 782 11 39 ili putem e-pošte mihovil@zeleni-osijek.hr najkasnije do četvrtka 11. listopada 2017. godine.

Program možete vidjeti na poveznici “Poziv na uvodnu radionicu“. Tiskani i video materijali:               

Projektni letak:                                                    

Trifold_EcoWet07-ilovepdf-compressed-001

Film i video materijali:


Interreg-Croatia-Serbia_RGB-07                                                      

O projektu:

Projekt ECOWet (Wetlands Ecosystem Services Assessment) nastavak je prekogranične suradnje projektnih partnera s ciljem održivog razvoja i očuvanja jedinstvenih vlažnih i riječnih ekosustava u pograničnom području Hrvatske i Srbije.

Zadatak projekta je izraditi procjenu usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatske i Srbije, uz poplavnu nizinu rijeke Dunav i njenih pritoka i to na 6 pilot područja. Pilot područja u Hrvatskoj su  Ribnjaci Donji Miholjac, sjeverni dio Srednjeg Podunavlja te Spačvanski bazen dok su Zasavica, Trskovača i Bosutske šume pilot područja u Srbiji. Na pilot područjima procjenjivat će se usluge ekosustava koje podrazumijevaju dobrobiti koje pruža priroda, a  čovjek ih koristi. Primjeri takvih usluga su: oprašivanje biljnih cvjetova od strane kukaca, opskrba pitkom vodom, zaštita od poplava, korištenje drve mase, očuvanje biološke raznolikosti, turizam i rekreacija, ublažavanje klimatskih promjena i sl.

Pri realizaciji projekta uspostaviti će se zajednički metodološki pristup za ocjenu stanja ekosustava, a dobiveni podaci o trenutnom stanju i kapacitetima usluga ekosustava omogućiti će lokalnom stanovništvu kvalitetno i održivo korištenje i zaštitu prirodnih resursa. Podatci će se koristiti i za izradu planova zaštite, očuvanja i održivog korištenja vlažnih ekosustava. Cjelokupan projekt biti će pretočen i u edukativno-dokumentarni film, koji će poslužiti za promociju ali kao i inspiracija za generiranje sličnih aktivnosti u drugim regijama.

Kao demonstracijski primjer uloge vlažnih ekosustava u procesu pročišćavanja voda planira se instalacija biljnih pročistača voda u jednom pilot području u Hrvatskoj i Srbiji. Tijekom projekta organizirat će se i radni sastanci partnera, radionice, konferencije za medije i seminari u cilju podizanja svijesti cjelokupne javnosti za temu zaštite ekosustava. Važan aspekt projekta je i komunikacija i suradnja sa lokalnim stanovništvom na pilot područjima. Također, u sklopu projekta biti će izrađeni letci, brošure i plakati  kao i web stranica kako bi se šira  javnost upoznala sa ciljevima projekta i zaštitom prirode.

Projekt ECOWet započeo je 15.06.2017. i traje do 14.6.2019. godine. Projekt se provodi na području  Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatskoj i na području Vojvodine u Srbiji.

U projektu kao partneri sudjeluju: Pokret gorana Sremske Mitrovice, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Projekt financira Europska unija u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 koji ima za cilj jačanje društvenog i gospodarskog razvoja prekograničnog područja kao i zaštite jedinstvenih ekosustava kroz realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti.


Za više informacija:

Ivan Damjanović mag. biol.,  voditelj projekta EcoWET

Mihovil Mašić, mag.geogr., projektni asistent

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

E-mail:

ivan@zeleni-osijek.hr

mihovil@zeleni-osijek.hr

Tel: +385 (0) 91 780 53 53


 

PROJECT LEADER                              PROJECT PARTNER`s                                                                                      

l9936                             Logo Zeleni Osijek (002)     Pokrajinski zavod za zaštitu prirode logo  J.U.Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije LOGO

DONATIONS

Ured za udruge original     Općina Bilje logo        obz logo  


*Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljackog tijela

*This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association Zeleni Osijek and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

01-03-2018