Novosti

Projekt ECOWET – Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija

Projekt ECOWet – Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija nastavak je prekogranične suradnje projektnih partnera s ciljem  održivog razvoja i očuvanja jedinstvenih vlažnih i riječnih ekosustava u pograničnom području Hrvatske i Srbije.

Zadatak projekta je izraditi procjenu usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatske i Srbije, uz poplavnu nizinu rijeke Dunav i njenih pritoka i to na 6 pilot područja. Pilot područja u Hrvatskoj su  Posebni ornitološki rezervat Podpanj – Donji Miholjac, sjeverni dio Srednjeg Podunavlja te Spačvanski bazen dok su Specijalni rezervat prirode Zasavica, Bara Trskovača i Bosutske šume u Srbiji. Na pilot područjima procjenjivati će se usluge ekosustava koje podrazumijevaju dobrobiti koje pruža priroda, a  čovjek ih koristi. Primjeri takvih usluga su: oprašivanje biljnih cvjetova od strane kukaca, opskrba pitkom vodom, zaštita od poplava, korištenje drve mase, očuvanje biološke raznolikosti, turizam i rekreacija, ublažavanje klimatskih promjena i sl.

Pri realizaciji projekta uspostaviti će se zajednički metodološki pristup za ocjenu stanja ekosustava, a dobiveni podaci o trenutnom stanju i kapacitetima usluga ekosustava omogućiti će lokalnom stanovništvu kvalitetno i održivo korištenje i zaštitu prirodnih resursa. Podatci će se koristiti i za izradu planova zaštite, očuvanja i održivog korištenja vlažnih ekosustava. Cjelokupan projekt biti će pretočen i u edukativno-dokumentarni film, koji će poslužiti za promociju ali kao i inspiracija za generiranje sličnih aktivnosti u drugim regijama.

Kao demonstracijski primjer uloge vlažnih ekosustava u procesu pročišćavanja voda planira se instalacija biljnih pročistača voda u jednom pilot području u Hrvatskoj i Srbiji. Tijekom projekta organizirat će se i radni sastanci partnera, radionice, konferencije za medije i seminari u cilju podizanja svijesti cjelokupne javnosti za temu zaštite ekosustava. Važan aspekt projekta je i komunikacija i suradnja sa lokalnim stanovništvom na pilot područjima. Također, u sklopu projekta biti će izrađeni letci, brošure i plakati kao i web stranica kako bi se šira  javnost upoznala sa ciljevima projekta i zaštitom prirode.

Projekt ECOWet započeo je 15.6.2017. i traje do 14.6.2019. godine. Projekt se provodi na području  Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatskoj i  na području Vojvodine u Srbiji.

U projektu kao partneri sudjeluju: Pokret gorana Sremske Mitrovice, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Vrijednost projekta je 355.000,00 €. Projekt financira Europska unija u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 koji ima za cilj jačanje društvenog i gospodarskog razvoja prekograničnog područja kao i zaštite jedinstvenih ekosustava kroz realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti.

13-01-2016