Projekt

Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode

Cilj ovog projekta je poticati održivo upravljanje i zaštitu prirodnih resursa Osječko – baranjske županije kroz sudjelovanje javnosti, međusektorsku suradnju i poticanje primjene relevantnih EU direktiva.

NATURA 2000

 • ekološka mreža područja očuvanja prirode koja se proteže kroz trenutno 27 država članica EU
 • mreža osmišljena za očuvanje više od tisuću rijetkih, ugroženih i endemičnih vrsta divljih životinja i biljaka, te oko 230 prirodnih i poluprirodnih staništa koja su na popisu u dodacima dviju EU-ovih direktiva o zaštiti prirode (Direktiva o pticama (1979.), Direktiva o staništima (1992.))
 • do sada uključeno oko 25,000 područja i pokriva gotovo petinu teritorija EU (u Hrvatskoj 44% kopnenog područja)

Aktivnosti:

 1. Faza pripreme:
  – Prikupljanje podataka
  – Prezentacija projekta
 2. Edukacija dionika i formiranje partnerstva
  – Edukacijske radionice
  – Međusektorsko umrežavanje i daljna komunikacija
 3. Uspostavljanje monitoringa biološke raznolikosti
  – Uspostavljanje standarda i sustava monitoringa
  – Uspostavljanje baze podataka i razvoj informacijskog sustava
  – Edukacija timova i volontera za monitoring biološke raznolikosti
  – Terenski rad
  – Izdavanje certifikata za monitoring
 4. Osnivanje “Centra za monitoring biološke raznolikosti i zaštitu prirode”
  – Adaptacija prostora za provođenje programa u Eko centru Zlatna Greda
  – Opremanje centra
  – Instalacija biljnog pročistača otpadnih voda
  – Otvorenje centra
 5. Izrada promotivnih i edukacijskih materijala (printani i video materijal, web stranica)
 6. Unutrašnja i vanjska evaluacija projekta

Održivost projekta:

 • Potpisivanje Memoranduma sa zainteresiranim dionicima za daljnju suradnju
 • Suradnja će se ostvarivati kroz komunikaciju, izmjenu dobrih iskustava sa EU, sudjelovanje u raznim zajedničkim aktivnostima i projektima, informiranje i zajedničko rješavanje problema vezano uz zaštitu prirode
 • Dva puta godišnje edukacija/osposobljavanje za monitoring
 • Uključivanje volontera i studenata u rad Centra
 • Sustavno informiranje javnosti o stanju bioraznolikosti

Ciljne skupine:

 • Zavod za biologiju, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku
 • NVO
 • Državni zavod za zaštitu prirode
 • Hrvatske vode
 • Hrvatske šume
 • Javna ustanova “Park prirode Kopački rit”
 • Lokalno stanovništvo Osječko – baranjske županije
 • Lokalna uprava Osječko – baranjske županije
 • Privatne tvrtke
 • Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije
 • Škole, edukacijske institucije, volonteri, javnost

Nositelj projekta: Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

Partneri: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Državni zavod za zaštitu prirode, Sveučilište J.J. Strossmayera – Odjel za biologiju, Volonterski centar Osijek, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode.

eu-flag

20-04-2009