Program

Zaštita prirode i održivo korištenje prirodnih resursa

Na temu zaštite prirode i razvoja ekoturizma na području PP Kopački rit, Regionalnog parka Mura-Drava i Prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav proveli smo nekoliko projekata. U projektima smo pored suradnje u HR (PP Kopački rit, PP Papuk, Županijske ustanove) i prekogranično surađivali s udrugama i zaštićenim područjima iz Mađarske (Nacionalni park Dunav Drava), Srbije (Specijalni rezervat prirode Zasavica,  Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje) i Austrije (WWF).

Zaštita prirode

Na području Istočne Hrvatske najvrijednija prirodna staništa predstavljaju močvarna i poplavna staništa nizinskih rijeka Drave i Dunava na čijem se području pored NATURA 2000 nalazi nekoliko zaštićenih područja – PP Kopački rit, Regionalni park Mura-Drava i Prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Zeleni Osijek je bio dio inicijative i zagovaranja za proglašenje Regionalnog Parka i Rezervata biosfere nakon čijeg proglašenja sustavno radimo na njihovoj aktivnoj zaštiti, unaprijeđenju, poticanju održivog upravljanja i korištenja.

Aktivnosti podprograma Zaštita prirode:

 • Monitoring i istraživanje vrsta i staništa
 • Izrada publikacija i stručnih radova, analiza
 • Zagovaranje za aktivnu zaštitu i održivo upravljanje
 • Uspostavljanje prekogranične i međusektorske suradnje
 • Organizacija manifestacija, izložbi i drugih javnih događanja
 • Informiranje i podizanje svijesti i znanja
 • Medijske i javne kampanje, tribine, okrugli stolovi

Održivo korištenje prirodnih resursa

U i oko vrijednih i zaštićenih prirodnih staništa nalaze se lokalne zajednice koje su kao posljedica rata i ekonomske situacije, vrlo siromašne i društveno izolirane. Samo održivi razvoj i suživot s prirodom može osigurati kvalitetan život lokalnih zajednica i očuvanje prirodnih resursa. Upravo zbog toga smo ovaj podprogram pokrenuli 2001. godine s projektom OTOK čija je glavna komponenta održivo korištenje prirodnih resursa kroz razvoj eko turizma i promicanje prirodnih vrijednosti. S poticanjem razvoja eko turizma nastavili smo raditi sve do danas kroz čitav niz projekata usmjerenih na izgradnju kapaciteta lokalnih zajednica i izradu novih eko turističkih sadržaja.

Aktivnosti podprograma Održivo korištenje prirodnih resursa:

 • Edukacija i izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica
 • Osmišljavanje, promocija i provedba novih eko turističkih programa
 • Zaštita i promocija kulturnih i tradicijskih vrijednosti
 • Organizacija manifestacija, izložbi i drugih javnih događanja
 • Uspostavljanje prekogranične i međusektorske suradnje

18-03-2016