Novosti

Polugodišnji izvještaj rada Zelenog telefona za 2015. godinu

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, u okviru projekta “Partnerstva za okoliš” financiranog od Europske Unije i sufinanciranog od Ureda za udruge Vlade RH, na Zeleni telefon Udruge Zeleni Osijek pristiglo je ukupno 79 prijava građana. Iako pokrivamo 4 županije najveći broj poziva 87,8 % dolazi sa područja Osječko-baranjske županije, sa područja Vukovarsko-srijemske županije pristiglo je 7,32% poziva  te svega 2,44 % sa područja Virovitičko – podravske županije. Podjednaka je zastupljenost poziva iz urbanih i ruralnih sredina.

Analizirajući zaprimljene pozive utvrđeno je da se najveći broj poziva odnosi na kategoriju OTPAD (27 poziva) što iznosi 34,18%  svih prijava na Zeleni telefon. Upiti su se odnosili na prijave nelegalnih deponija, kompostiranje za koje još grad Osijek nije osigurao preduvjete te građani koji se odluče kompostirati a žive u zgradama ne znaju kuda sa istim, zbrinjavanje glomaznog otpada, otkup plastičnih čepova i sl.
Od ostalih kategorija najzastupljenije su ZELENILO (18 poziva ili 22,78%) te kategorija RAZNO ( 13 poziva ili 16,46).  Razlog povećanja broja prijava u ovoj kategoriji je sve šira paleta međusobno isprepletenih i povezanih problema zbog kojih  nas građani kontaktiraju, a najčešće zbog zahvata građevinskih i javnih tvrtki koje za sobom povlače devastacije i uzurpiranje imovine, javnih prilaza, eko staza i drugo. Građani u ovim slučajevima traže savjete i podršku gledajući da se komunikacija i dogovor oko  kompromisnih  rješenja u ovakvim slučajevima uredovno teško ishoduje.

Suradnja sa nadležnim institucijama općenito se može ocijeniti kao korektna no, u većini slučajevima prespora. Iako nastojimo poticati građane da samostalno djeluju u  rješavanju problema jako je puno slučajeva  u kojima smo bili primorani  djelovati  kao stranka u postupku, te kontaktirati lokalne vlasti. Razlog tome je inertnost i neozbiljno shvaćanje prijava građane te često ignoriranje problema od strane lokanih vlasti, naročito u manjim sredinama.

06-10-2015