Novosti

Otvorenje edukativno-ekološkog parka Zeleni otok

U srijedu, 13. svibnja 2015. godine planirano je otvaranje ekološko – edukativnog parka Zeleni otok u sklopu reciklažnog dvorišta Zeleni otok na Jugu II.
Učenici osnovne škole Frana Krste Frankopana sudjelovati će u edukativnim radionicama kroz koje će na zabavan i interaktivan način steći nova znanja o selektivnom prikupljanju otpada i procesu kompostiranja.  Radionice će voditi edukatori iz Sremske Mitrovice i Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek.
Ekološko – edukativni centar izgrađen je u sklopu IPA prekograničnog projekta „Stvaranje društva bez otpada“. Projekt je financiran od strane EU i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provode ga Unikom d.o.o. Osijek i JKP Komunalije Sremska Mitrovica kao nositelji projekta, te projektni partneri Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Regionalna razvoja agencija Slavonije i Baranje, Grad Sremska Mitrovica, ekološki klub grada Sremska Mitrovica i CEKOR.

11-05-2015