Novosti

Održana završna konferencija projekta “Dvije rijeke i jedna gora”

header 1
Dana 27. studenog 2014 održana je završna konferencija projekta „Dvije rijeke i jedna gora“ kojeg su od 01. travnja 2013. do 30. studenog 2014. zajednički provodili Udruga za zaštitu prirode Zeleni Osijek, Nacionalni park Dunav-Drava i Park prirode Papuk. Završna konferencija održana je u upravnoj zgradi Nacionalnog parka Dunav-Drava u Pečuhu. Predstavnici svih projektnih partnera predstavili su svoje aktivnosti i rezutlate ostvarene tijekom provedbe projekta. Zajednički zaključak je da je suradnja bilo izuzetno kvalitetna za sve partnere te su rezultati projekta doprinijeli povećanju kvalitete ponude za ekoturističke i edukativne sadržaje u četiri zaštićena područja obuhvaćena projektom (PP Kopački rit, PP Papuk, Regionalni park Mura-Drava, NP Dunav-Drava). Svi projektni partneri izrazili su želju za nastavkom suradnje na budućim projektima, ali i zajedničkoj provedbi ekoturističkih i edukativnih programa.

02

03

footer 1

12-12-2014