Novosti

Održana konferencija “Gospodarenje otpadom u EU”

U sklopu projekta „The case for zero waste – Stvaranje društva bez otpada“ u Osijeku je održana Međunarodna konferencija pod nazivom „Gospodarenje otpadom u EU“, u organizaciji Komunalnog poduzeća Unikom d.o.o. kao nositelja, te Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i Regionalne razvojne agencije Osječko Baranjske županije kao partnera na projektu. Projekt u sklopu kojega je konferencija održana financiran je iz predpristupnih fondova EU (IPA), programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Uvodne govore održali su direktor Unikoma, Davor Vić, zamjenik gradonačenika Grada Osijeka Denis Ambruš, direktor JKP Komunalije Sremska mitrovice Radoslav Jevremović i zamjenik gradonačelnika Sremske Mitrovice Tomislav Janković.

U svojoj prezentaciji voditeljica projekta Tihana Škugor, naglasila je kako je Osijek već daleko otišao po pitanju primarne selekcije otpada prikupljanjem starog papira i plastike na kućnom pragu, a što su građani odlično prihvatili. Upravo kroz ovaj projekt nabavljeno je 1.300 žutih posuda za prikupljanje plastične ambalaže koje su predane građanima na korištenje, a na frekveninim lokacijama u gradu postavljeno je 20 mini eko-otoka u kojima građani mogu odložiti papir, plastičnu ambalažu, limenke i biootpad. Projektne aktivnosti u Sremskoj mitrovici, ispred projektnih partnera JKP Komunalije, Grada Sremske Mitrovice, Ekološkog kluba grada Sremske Mitrovice i CEKORa iz Subotice predstavila je gospođa Tamara Milković te istaknula kako je u Sremskoj Mitrovici kroz ovaj projekt nabavljeno je 96 kontejnera za odlaganje PET ambalaže, papira i kartna, te je građanima podijeljeno 1.000 kompostera.

Piotra Bardzika (EEB) u svom predavanju dao je pregled trenutnog zakonodavnog okvira EU u sektoru gospodarenja otpadom, ali i trenutnih rasprava na razini Europske Unije koje će značajno utjecati na definiranje strategijskih cijeva, kako u RH tako i u Srbiji. Važnije su novosti upravo trenutna razmišljanja gdje bi se ciljevi za recikliranje u EU mogli uskoro povisiti na nezamislivih 70% do 2030.godine. Iako su ti ciljevi danas nama nezamislivi, gospodin Igor Petek (SNAGA d.o.o. Ljubljana)  predstavio nam je iskustva grada Ljubljane koja već danas prelazi 60% odvojenog prikupljanja otpada, te time predstavlja najuspješniji glavni grad u Europskoj uniji. „Odvajanje otpada treba napraviti jednostavno i blisko građanima“ zaključio je Petek.

Gospođa Sonja Polonijo (Eko Murvica, Crikvenica) naglasila je pozitivne i negativne strane uvođenja sustava naplate prema količini dok je gospodin M. Berger predstavio gospodarenje otpadom u anglomeraciji Nevers u Francuskoj.

Gospodin Ivan Jurešić (Ponikve d.o.o. Krk) predstavio je hrvatski svjetli primjer gospodarenja otpadom – otok Krk, te profesor Slaven Dobrović sa strojarskog fakulteta u Zagrebu koji je dao i znanstveno utemeljenje potrebe za recikliranjem.

Cilj ove konferencije bio je prikupljanje  iskustva zemalja EU, ali i pozitivnih primjera iz prakse u Republici Hrvatskoj te kreirati buduće strategije u skladu sa zakonodavnim okvirom EU. Skup održan u velikoj županijskoj viječnici sa preko 120 sudionika moderirao je Marijan Galović iz Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek.

 

 

10-03-2015