Novosti

Odlaze nam rode!

U Hrvatskoj se 24. kolovoza, vrijeme kada rode odlaze na put u Afriku, obilježava kao Dan roda. Rode su ptice selice te im je selidba, kao i brojnim vrstama ptica, životna strategija izbjegavanja zime. Zima je za rode nepovoljno razdoblje, ne izravno zbog hladnoće nego zbog nedostatka hrane. Stoga rode iz Hrvatske već krajem ljeta počinju selidbu prema južnoj Africi, gdje u vrijeme naše zime nalaze obilje hrane. Sele se u jatima, zajedno mlade i stare i odrasle jedinke. Za razliku od većine ptica koje instinktivno znaju put do zimovališta i pronalaze ga bez pomoći roditelja, mlade rode ne znaju put nego ga uče seleći se s odraslima.

Rodina staništa, koja u posljednjih nekoliko godina ubrzano nestaju su prije svega močvarna područja, vlažne livade i poljoprivredna zemljišta koja se koriste na tradicionalan način jer upravo na njima nalaze najviše hrane. Rode se hrane vodozemcima, gmazovima, ribama, glodavcima i velikim kukcima. Svoja gnijezda svijaju na dimnjacima kuća i drugim povišenim objektima, te na električnim stupovima.

Njihovo područje rasprostranjenosti u našoj zemlji otprilike omeđuju rijeke Mura i Drava na sjeveru, Dunav na istoku te Kupa i Sava na jugu. Najviše roda se nalazi u selu Čigoč, u zaštićenom Lonjskom polju zbog čega je to selo 1994. godine  proglašeno europskim selom roda.

Procjenjuje se da se na području Hrvatske nalazi oko 1300 gnijezdećih parova, no njihov broj je svake godine u opadanju, a najviše ih ugrožava promjena staništa do kojih dolazi zbog intenziviranja poljoprivrede, melioracije vlažnih područja, prenamjene pašnjaka ili njihovog napuštanja te regulacije vodotoka i prevencije poplava na prirodno poplavnim područjima. Korištenje pesticida i zagađenost površinskih voda imaju snažan posredan utjecaj jer djeluju na količinu i kvalitetu plijena, a posljedično i na uspjeh gniježđenja. Opstanak rode uvelike ovisi i o našem načinu života, a osobito o očuvanju tradicionalnog i prirodi prijateljskog načina poljoprivrede te života na selu.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kroz Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti od 2009. provodi projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode“. Glavni cilj ovoga projekta je očuvanje i zaštita bijele rode te očuvanje sela i prostora u kojima obitavaju rode. Vlasnicima objekata na čijim se krovovima nalaze gnijezda bijelih roda isplaćuje se naknada u visini od 700 kn po gnijezdu za očuvanje prostora i biološke raznolikosti.

 

 

26-08-2014