Novosti

Nevladine organizacije pozivaju EU: Zaustavite nove hidroelektrane!

Nakon Svjetskog dana migratornih riba, koji je obilježen 24. listopada, 150 nevladinih organizacija pozvalo je institucije Europske unije na zaustavljanje financiranja novih hidroelektrana u Europi javnim sredstvima

“Europska komisija i europske financijske institucije godinama kreditiraju štetne projekte izgradnje hidroelektrana. Ako nastave s lošim investicijama, direktno će potkopati ambicije postavljene u Strategiji EU o biološkoj raznolikosti i cilj o obnovi 25.000 kilometara riječnih tokova do 2030. godine. Potrebno je hitno ukloniti postojeće financijske modele i poticaje za nove projekte izgradnje hidroelektrana, kako malih tako i velikih, fokusirati se na ispunjavanje ciljeva Okvirne direktive o vodama i podržati Europski zeleni plan. Isto tako, vrijeme je da hidroenergetski sektor počne ulagati u ekološku obnovu postojećih kapaciteta i revitalizaciju rijeka koje su desetljećima trpile iznimne pritiske zbog proizvodnje energije”, izjavio je Zoran Mateljak, voditelj programa slatkih voda u WWF Adria.

U manifestu kojeg je podržalo 150 nevladinih organizacija diljem Europe traži se:

  • zaustavljanje svih oblika poticanja izgradnje novih hidroelektrana, neovisno o njihovoj veličini
  • zaustavljanje financiranja svih novih hidroelektrana u Europi od strane Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj
  • isključivanje svih novih hidroelektrana s popisa obnovljivih izvora energije koji ih kvalificiraju za primanje državne pomoći
  • preusmjeravanje javnih sredstava za nove hidroelektrane na ekološku obnovu, projekte uklanjanja postojećih brana, a posebno onih koje su van funkcije, i poticanju proizvodnje energije iz drugih obnovljivih izvora poput vjetra ili sunca, uz poštivanje transparentnosti, uključivanje javnosti i umanjivanje negativnih utjecaja na prirodu i ljude

Više na poveznici  https://www.wwfadria.org/hr/novosti/vijesti/?uNewsID=1007941

 

Tekst manifesta, kao i popis svih potpisnica, možete pronaći ovdje.

Hidroelektrana na rijeci Soči u Sloveniji

 

27-10-2020