Novosti

Najveći broj prijavljenih slučajeva na Zeleni telefon odnosi se na problematiku otpada!

Službeno je zaključena  12. godina rada Zelenog telefona – službe za rješavanje problema zaštite prirode i okoliša koji služi kao servis građanima za dobivanje informacija, prijavljivanje problema/nepravilnosti, pokretanje inicijativa.

Služba Zelenog Telefona  direktno doprinosi jačanju svijesti, boljoj informiranosti i edukaciji građana kako bi ostvarili svoja prava na zdrav okoliš ali i ispunili svoje obveze vezane za očuvanje okoliša. Time se ostvaruju temeljne  vrijednosti zajamčene  Ustavom RH te ciljeve Strategije održivog razvitka RH.  Zeleni telefon  doprinosi provedbi zakona o zaštiti okoliša, Zakona o održivom gospodarenju otpadom te provedbi Arhurške konvencije.  Aktivno sudjelovanje javnosti u kreiranju i provedbi politike zaštite okoliša preduvjet je za ostvarivanje  načela održivog razvoja.  Taj se koncept temelji na novoj spoznaji i svijesti o potrebi razvoja koji zadovoljava potrebe sadašnjice, ali omogućuje i budućim naraštajima da zadovolje svoje potrebe.

Broj građana koji se javljaju na Zeleni telefon je svake godine sve veći. U  2014. godini zaprimljeno je ukupno 145 poziva što predstavlja  povećanje od 11,54 % u odnosu na prethodnu godinu.  Razlozi tom trendu su višestruki: s jedne strane građani su izgubljeni u moru inspekcija i institucija te jednostavno ne znaju kome se obratiti za pomoć u rješavanju problema, a s druge strane  institucije često otežavaju postupak i nerijetko prebacuju odgovornost i nadležnost  s jednih na druge.

Po broju prijava problematika otpada se nalazi na samom vrhu s ukupno 62  (ili  42,76 %) zaprimljene prijave. Broj je prijava u ovoj kategoriji ostao je  gotovo identičan u odnosu na prethodnu godinu.  Razlika je jedino vidljiva u strukturi samih poziva. Pozivatelji su prvenstveno bili stanovnici okolnih, manjih  mjesta Osječko- baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Upiti su se odnosili na pravilno selektiranje  otpada, deponiranje  glomaznog otpada, recikliranja nepovratne ambalaže, dok je broj prijava stanovnika grada Osijeka uvelike smanjen i on se najvećim dijelom odnosio na prijave nesavjesnog zbrinjavanja otpada

U 2014. godini povećan je broj poziva koji se odnose na gospodarenje gradskim zelenilom. Zaprimili smo 42 prijave ( 29,97 %) što također predstavlja značajno povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ( za  50 %). Pozivatelji su mahom bili stanovnici grada Osijeka i uže okolice. To ukazuje na činjenicu da građani svakako  više primjećuju probleme vezane uz gradsko zelenilo ali se isto tako nameće pitanje da li se   gradskim zelenilom  upravlja s dovoljnom dogovornošću i uvažavanjem mišljenja krajnjih korisnika  a ujedno i poreznih obveznika.
U procesu usklađivanja hrvatskog s europskim zakonodavstvom došlo je do bitnih pomaka kad je informiranje i sudjelovanje javnosti u odlučivanju u pitanju. Pozitivni propisi donijeli su nam  veća prava kad je pristup informacijama u pitanju (Zakon o pravu na pristup informacijama)  ili prava na sudjelovanje i pristup pravosuđu (Zakonom o zaštiti okoliša) .

Međutim jesu li pozitivni propisi oživjeli u praksi ili ostali mrtvo slovo na papiru kako to inače biva u Hrvatskoj? Prošlogodišnja praksa ukazala je  mnoge nedostatke primjene tog instituta u praksi. Građani s jedne strane  još uvijek nisu upoznati s ovim  vrijednim instrumentom, a kada se i upuste u postupak nailaze na mnoge prepreke. Pristupi informacijama  bili su otežavani, te nam je u nekim  slučajevima i nakon pozitivnog rješenja Povjerenika za informiranje ustupljena nepotpuna informacija uz  pozivanje na Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka, Zakon o kritičkim infrastrukturama i slično.

Zeleni telefon se u ovih dvanaest  godina djelovanja pokazao kao koristan i potreban servis namijenjen građanima. Građani nam se obraćaju s povjerenjem i traže našu pomoć u rješavanju problema vezanih uz zaštitu okoliša. Osim voditeljice Zelenog telefona na slučajevima rade i volonteri udruge koji pomažu svojim stručnim znanjem. Unatoč tome što ove godine služba zelenog telefona nije prepoznata kao bitna od strane Grada Osijeka te nismo ostvarili financijsku podršku u 2015. planiramo  intenzivno nastaviti s  radom i aktivnostima. Cilj nam je da u 2015. godini još više poboljšamo rad našeg servisa, da građane što više informiramo o Zelenom telefonu te intenziviramo suradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave..

Ako želite prijaviti uništavanje okoliša, sječu stabala, ilegalni deponij, zagađenje voda, zraka ili tla; trebate informaciju o nadležnim službama, trebate pomoć vezano za pristup informacijama;  NAZOVITE NAS na telefonski broj 072 123 456 ili nam pošaljite mail na zeleniosijek@www.zeleni-osijek.hr . Pomoći ćemo vam: pružanjem informacija, spajanjem s nadležnim institucijama, angažiranjem oko vašeg problema i iznalaženjem rješenja te alarmiranjem javnosti.

 

10-03-2015