Novosti

Javna rasprava o Planu gospodarenja otpadom za razdoblje 2015.-2021. i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uputilo je u javnu raspravu Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2015.-2021. Javna rasprava trajat će do 21. listopada 2015. Cilj donošenja novog Plana je definiranje mjera za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Nacrt sadrži više od 70 konkretnih mjera za unaprjeđenje sustava razvrstavanja otpada, izgradnju centara za gospodarenje otpadom i zatvaranje i sanaciju odlagališta otpada.

Ovim putem Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek poziva sve zainteresirane građane da pošalju komentare na dokumente koji se nalaze na slijedećim poveznicama:

Nacrt plana:

http://www.mzoip.hr/doc/nacrt_plana_gospodarenja_otpadom_republike_hrvatske_za_razdoblje_2015-2021.pdf

Strateška procjena utjecaja na okoliš

http://www.mzoip.hr/doc/strateska_studija_o_utjecaju_prijedloga_plana_gospodarenja_otpadom_rh_2015-2021_na_okolis.pdf

Prema PGO u Osječko-baranjskoj županiji godišnje se proizvede 85.829 tona otpada što znači da svaki od 305.032 stanovnika na godišnjoj razini proizvede 281 kilogram otpada, što je za 121 kilogram manje od nacionalnog prosjeka koji iznosi 402 kilograma godišnje.

S obzirom na činjenicu kako se projekt izgradnje centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak (koji prema planu obuhvaća Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju, dio Požeško-slavonske županije (Čaglin), dio Virovitičko-podravske županije (Crnac, Zdenci, Orahovica) i dio Brodsko-posavske županije (Gundinci, Slavonski Šamac, Sikirevci, Velika Kopanica, Vrpolje, Donji Andrijevci) (ukupno: 484.553 stanovnika)) razvoja sporije od očekivanog odnosno još nije ni započeta priprema dokumentacije za prijavu projekta za EU sufinanciranje, smatramo kako je potrebno značajna sredstva i napore uložiti upravo u mjere odvojenog prikupljanja otpada i njegove oporabe (recikliranje i kompostiranje).

Mjere odvojenog prikupljanja otpada i njegove oporabe značajne su za naše područje iz razloga što se smanjuje pritisak starih odlagališta na okoliš, čuvaju vrijedni prirodni resursi i u konačnici razvija zelena ekonomija i omogućuju nova radna mjesta u sektoru gospodarenja otpadom.

Komentare je u pismenom obliku moguće poslati na adresu; Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb sa naznakom „javna rasprava o strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2015. – 2021.“najkasnije do 20.10.2015 godine. Komentare je moguće slati i elektroničkom poštom na adresu pgo@mzoip.hr .

Uključi se i ti – pokaži interes i predloži svoje ideje za budućnost gospodarenja otpadom u našoj regiji i Republici Hrvatskoj.

05-10-2015