Novosti

Javna rasprava o bušenju nafte i plina na kopnu – još jedna farsa!

Od 20. svibnja do 20. lipnja 2015. Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske provodi javnu raspravu o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu. Procedura provedbe Strateške procjene utjecaja na okoliš za kopno jednaka je onoj koja se provodila za projekt na Jadranu pa se nameće isti zaključak kako je i ovdje riječ o proceduralnoj formalnosti u svrhu pokrića već donesenih odluka.

I prije službenog usvajanja Strateške procjene, Vlada je ne samo raspisala natječaj za dodjelu koncesija na istražnim poljima u istočnoj Slavoniji te uz rijeke Dravu, Savu i Dunav, već i odabrala koncesionare za šest predloženih polja. “Domaća” INA i nigerijska tvrtka Oando PLC dobile su po jedno istražno polje, dok je kanadska kompanija Vermillion Energy dobila ostala četiri. Ključno je napomenuti da je nacrt koncesijskog ugovora već pripremljen pa se postavlja pitanje kakve se mjere zaštite okoliša i prirode očekuju od koncesionara, kada studija koja bi te mjere trebala propisati još nije usvojena.

Način provođenja postupka javne rasprave zanemaruje lokalne zajednice koje su pod izravnom prijetnjom dogodi li se onečišćenje okoliša. Javno izlaganje Strateške procjene utjecaja na okoliš održat će se danas, 08. lipnja 2015. od 10 do 14 sati u Zagrebu, a slična izlaganja u gradovima i općinama istočne Hrvatske nisu planirana.

Zagađenje okoliša je stalna i kontinuirana pojava povezana s istraživanjem i eksploatacijom nafte i plina i ono se događa i bez nesreća. U slučaju velike nesreće posljedice za zdravlje i živote ljudi bile bi katastrofalne, a posebno u kraju koji se bavi poljoprivredom i stočarstvom koji ovise o čistoj vodi i zdravoj prirodi. Ovakav pokušaj zanemarivanja stava lokalne zajednice nije primjer dobre prakse, već upućuje na netransparentan postupak koji možebitno krši i odredbe Aarhuške konvencije.

Stoga pozivamo građanke i građane da se uključe u tekuću javnu raspravu i do 20. lipnja dostave svoje komentare na predloženu Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu, izravno na Središnji portal za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću “e-Savjetovanja”.

08-06-2015