Novosti

22. svibnja Međunarodni je dan biološke raznolikosti – „Naša rješenja su u prirodi “

Biološka raznolikost je sveukupnost živih organizama iz svih izvora, kopnenih, morskih i ostalih vodenih ekosustava te svih staništa kojima pripadaju, uključujući raznolikost unutar vrsta, među vrstama, te svih ekosustava. Ekosustavi i njihove vrste obavljaju važne biološke zadaće, na primjer, zelene biljke uklanjaju ugljični dioksid te ispuštaju kisik u atmosferu što pomaže u održavanju okoliša zdravim i prikladnim za ljudski život. Iako još imamo puno toga za naučiti o složenim funkcijama ekosustava i o tome koje vrste imaju ključne uloge, znamo da ako se ekosustav na bilo koji način izmijeni, postoji mogućnost da neće moći obavljati neke od svojih važnih zadaća. Gospodarski argumenti također mogu biti uvjerljivi razlozi za očuvanje vrsta. Različite vrste biljaka, životinja, gljiva i mikroorganizama pružaju nam hranu, lijekove, gorivo, građevinske materijale, vlakna za odjeću, te industrijske proizvode. Trenutna globalna stopa klimatskih promjena rezultat je ljudskog djelovanja. Kako se mijenjaju globalne temperature mora ili zraka, čak i samo za stupanj ili dva, staništa u kojem žive vrste će se također promijeniti, a nekim vrstama mogu čak i postati nepogodna za život što će za posljedicu imati izumiranje vrsta.

Upravo je rad naše udruge usmjeren na očuvanje bioraznolikosti. Kroz brojne projekte nastojimo revitalizirati staništa, osnažiti lokalnu ekonomiju poboljšanjem održive turističke ponude te ponovno približiti čovjeka prirodi.

ZATO: Čuvajmo našu prirodu i njeno najveće bogatstvo – bioraznolikost!

We should preserve every scrap of biodiversity as priceless while we learn to use it and come to understand what it means to humanity.” 

E. O. Wilson

22-05-2020