Program

Energetika, transport i otpad

Energetika, transport i otpad tematski smatramo jednim od prioritetnih područja djelovanja na našem lokalu i u regiji. Još od 1995. ukazivali smo na potencijale obnovljivih izvora energije, potrebe za unapređenjem javnog prijevoza i razvoj biciklističke infrastrukture, sanacijom postojećih i sprječavanjem nastajanja divljih deponija i primjeni novih tehnologija u gospodarenju otpadom.

Energetika

Područje primjene obnovljivih izvora energije i veće energetske učinkovitosti smatramo jedno od najvećih izazova održivog razvoja i osiguravanja kvalitetnijeg i zdravijega okoliša. Istočna Hrvatska ima potencijale primjene ovih tehnologija kroz iskorištavanje termalnih izvora, biomase i sunčeve energije. Iz ovog razloga je Zeleni Osijek je 1998. počeo rad na ovom programu kroz prezentaciju novih tehnologija i istraživanju o potencijalima njihove primjene, što je rezultiralo i izdavanjem prvog zbornika radova na ovu temu – Slavonija i Baranja u svjetlu obnovljivih izvora energije, koji je izdao Zeleni Osijek.

Sustavnu edukaciju iz područja obnovljivih izvora energije provodimo na dvije lokacije:

 • Energetski pasivna kuća u Osijeku – energetika urbanih cjelina
 • Eko centar Zlatna Greda – energetika ruralnih područja
Aktivnosti podprograma Energetika:
 • Promocija novih tehnologija
 • Zagovaranje za primjenu obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti
 • Istraživanja i stručne analize
 • Edukacija, informiranje i povećavanje svijesti
 • Razmjena znanja, promocija primjera dobre prakse i međusektorsko povezivanje
 • Medijske i javne kampanje kroz izložbe, tribine, okrugle stolove

Transport

Zeleni Osijek je od svojeg osnutka prepoznao potrebu za unapređenjem sustava javnog prijevoza i razvoja bicklizma kao održivog i okolišno prihvatljivog načina transporta u Osijeku i regiji. Organizirane su brojne biciklijade kojima je ukazivano na problem nedostatka biciklističke infrastrukture, a s vremenom su urodile plodom budući da je Osijek danas grad s najviše kilometara biciklističkih staza po glavi stanovnika. Kako se razvijala udruga, započeli su veći projekti, među kojima je bilo i projekata razvoja biciklizma i cikloturizma. Tijekom 2005. godine uspostavili smo prvu poslijeratnu mirovnu biciklističku rutu Hrvatska-Srbija i 3.mirovnu rutu u svijetu – „Panonski put mira“. U 2009. godini Zeleni Osijek je izradio Elaborat unaprjeđenja biciklističkih ruta u Osječko – baranjskoj županiji koji je dosad služio kao podloga za tri projekta izgradnje i uspostave biciklističkih ruta u OBŽ.

Aktivnosti potprograma Transport:
 • Promocija biciklizma kao održivog načina transporta
 • Edukacije, informiranje i podizanje svijesti građana
 • Uspostavljanje, izgradnja i obilježavanje biciklističkih ruta
 • Promocija biciklističkih ruta
 • Zagovaranje za razvoj javnog prijevoza i primjenu novih tehnologija
 • Istraživanje i izrada elaborata

Otpad

Gospodarenje otpadom – sprječavanje nastajanja otpada, odvajanje otpada, odlagališta otpada područja su ovog potprograma su prioritet ovog programa. Zeleni Osijek je najviše angažiran u razvoju modela odvajanja otpada na području grada Osijeka, edukaciji građana i učenika, te na aktualiziranju i rješavanju pitanja divljih odlagališta u NATURA 2000 područjima. Organizirali smo brojne akcije čišćenja divljih odlagališta u koje smo uključivali i volontere ( Zelena Čistka 2012. godine – sudjelovalo je preko 200 volontera u jednom danu).

Aktivnosti podprograma Otpad:

 • Promocija novih tehnologija
 • Zagovaranje za primjenu modela odvajanja otpada
 • Istraživanja i stručne analize
 • Edukacija, informiranje i povećavanje svijesti
 • Medijske i javne kampanje kroz izložbe, tribine, okrugle stolove
 • Akcije čišćenja, uklanjanja divljih deponija, uključivanje volontera

 

11-02-2016