Novosti

Svjetski dan voda!

Voda, mala i jednostavna molekula koju čine samo dva atoma vodika i atom kisika koji ih veže na sebe. Tako jednostavno a s druge strane tako polivalentno i zadivljujuće jer te male molekule svojim specifičnim osobinama osvojile su i upravljaju našom zemljom. Mi živimo na plavom planetu, u svijetu kojim gospodari ta mala jednostavna molekula. Zar to nije nevjerojatno?!

Preko 70 % zemljine površine prekriveno je vodom. Velike kopnene mase su prokrvljene mrežama kapilara i žila rijeka i jezera koje prodiru duboko u sama središta kopnenih masa i  nositelji su života. Poput krvožilnog sustava koji tijelo hrani kisikom i hranjivim nutrijentima.

Naš život, i u konačnici opstanak i razvoj čovječanstva, direktno ovise o vodi. Prve i najrazvijenije civilizacije u povijesti razvijale su se u riječnim dolinama i obalnim područjima i svoj razvoj i napredak mogu zahvaliti upravo vodi. Kolijevka zapadne civilizacije upravo se krije u porječju  dvaju rijeka na jugozapadu Azije; Eufrata i Tigrisa. Sumerani, Asirci, Egipćani, Perzijanci, i mnogi drugi narodi. Možda bi i mi danas puno toga mogli naučiti iz njihova primjera, gledajući u prošlost.

Danas, u vrijeme ubrzanog razvoja industrije, promjena načina života ljudi i užurbanosti života i stavljanje profita ispred održivog korištenja prirodnih vrijednosti nužno je vodne resurse zaštititi i osigurati njihov opstanak i za generacije koje dolaze.

Na međunarodnoj razini danas se 70 % slatkovodne vode koristi za navodnjavanje, 20 % u industrijske svrhe a 10 % koriste domaćinstva.

U vremenu kada 2.1 milijarde ljudi na zemlji nema osiguranu čistu pitku vodu u svojim domovima, važnost očuvanja vodnih resursa i osiguravanje zdravstveno ispravne vode postaje najvažnija tema i problem koji zahtjeva trajno rješenje. Problematiku vodnih resursa i pitke vode prepoznala je i međunarodna zajednica. Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (UNCED) u Rio de Janieru 1992. godine preporučila je „Deklaraciju o okolišu i razvoju“ i „Akcijski program za 21. stoljeće“. Opća skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je prijedlog i 22. ožujka proglasila danom voda koji se obilježava od 1993. godine.

Tema svjetskog dana voda 2018. godine je „Priroda za vodu“ uz kampanju „Odgovor je u prirodi“. Naglasak ovogodišnje kampanje je biomimetika. Biomimetika je znanstvena disciplina koja proučava sustave, modele i tehnike iz prirode i primjenjuje prirodna rješenja u suočavanju sa ljudskim problemima. Ovogodišnja tema istražuje kako koristiti prirodu za poboljšanje kvalitete vode.

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek kroz dugogodišnji rad i svojim aktivnostima radi na zaštiti i održivom korištenju vodnih resursa kao i na promociji zaštite istih i podizanja svijesti javnosti o potrebi njihove zaštite. Udruga trenutno provodi dva projekta kojima se nastoje očuvati i zaštiti slatkovodni ekosustavi kroz revitalizaciju staništa i održivo korištenje prirodnih resursa.

Projektom Drava LIFE – integrirano upravljanje rijekom nastoji se poboljšati ekosustav rijeke Drave u Hrvatskoj kroz revitalizaciju slijepih rukavaca rijeke Drave i obnovu riječnih i obalnih staništa. Cilj projekta EcoWET – procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija je da kroz procjenu usluga ekosustava doprinijeti zaštiti i održivom korištenju vlažnih ekosustava poplavne zone rijeke Dunava i njenih pritoka u prekograničnom području Hrvatska – Srbija.

22-03-2018