Novosti

Procjena usluga močvarnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska – Srbija

Projekt ECOWet (Wetlands Ecosystem Services Assessment) nastavak je aktivnosti realiziranih unutar projekta Živi Dunav koji je započeo 2015. godine. U fokusu projekta je jačanje partnerstva za zaštitu vrijednih prirodnih područja srednjeg Podunavlja. Projekt ECOWet je korak naprijed ka održivom razvoju i očuvanju jedinstvenog močvarnog ekosustava koji se proteže na terirtoriju Hrvatske i Srbije.

Zadatak projekta je procjena usluga močvarnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatske i Srbije, uz poplavnu nizinu rijeke Dunav i za cilj ima zaštitu i održivo korištenje tih ekosustava. Pod pojmom usluge ekosustava podrazumijevaju se takve vrste usluga koje priroda pruža, a  čovjek ih koristi. Primjeri takvih usluga su: oprašivanje biljnih cvjetova od strane kukaca, prirodno filtriranje oborinskih voda, zaštita od poplava, šumarstvo i sl.

Pri realizaciji projekta uspostaviti će se zajednički metodološki pristup za ocjenu stanja ekosustava a dobiveni podaci o trenutnom stanju i kapacitetima usluga ekosustava omogućiti će zainteresiranim stranama lakše i efikasnije iskorištavanje i zaštitu ekosustava a ujedno poslužiti i za izradu plana aktivnosti zaštite, očuvanja i održivog korištenja močvarnih ekosustava. Cjelokupan projekt biti će pretočen i u edukativno-dokumentarni film, koji će poslužiti za promociju ali kao i inspiracija za generiranje sličnih aktivnosti u drugim regijama.

Kao demonstracijski primjer uloge močvarnih ekosustava u procesu pročišćavanja voda planira se instalacija biljnog pročistača otpadnih voda u jednom pilot području u Hrvatskoj i Srbiji.

U projektu ECOWet kao partneri sudjeluju: Pokret gorana Sremske Mitrovice, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Projekt financira Europska unija u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 koji ima za cilj jačanje društvenog i gospodarskog razvoja prekograničnog područja kao i zaštite jedinstvenih ekosustava kroz realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti.

 

Interreg-Croatia-Serbia_RGB-01

14-09-2017