Novosti

Poziv na okrugli stol na temu: Kakva je budućnost Hrvatskih šuma?

Pozivamo vas na okrugli stol pod nazivom „Kakva je budućnost hrvatskih šuma?“, koji će se održati
u Eko centru Zlatna Greda, 20.10.2017. godine s početkom u 11.00 sati.
Novosti u prijedlozima novog Zakona o šumama i Zakona o lovstvu, ali i aktualno stanje na terenu potaknuli su brojne
rasprave u javnosti:

  • POTPUNA ZABRANA PAŠARENJA I ŽIRENJA U ŠUMAMA
  • ŠUME KAO NOVA IGRALIŠTA ZA GOLF
  • OGRANIČAVANJE SLOBODNOG I NEOMETANOG KRETANJA ŠUMAMA

Ovim okruglim stolom želimo potaknuti širu raspravu o načinu upravljanja i korištenju šuma kao prirodnih i javnih dobara
koja su na raspolaganju svim građanima, te veću ulogu javnosti u kreiranju javnih politika gospodarenja i korištenja
hrvatskih šuma.
Okrugli stol namijenjen je svim zainteresiranim dionicima, upravljačima, korisnicima prostora, medijima.

Predavači:
Iris Beneš, Programska koordinatorica, Brodsko ekološko društvo
Ivan Budinski, dipl.ing.šum, Stručni savjetnik za zaštitu prirode, Udruga BIOM
Dinko Pešić, Voditelj projekata, Udruga Zeleni Osijek
Facilitator:
Dražen Šimleša, dr.sc., Institut Ivo Pilar

Za sve sudionike okruglog stola organiziran je ručak u Eko centru Zlatna Greda.

Okrugli stol organizira se u okviru projekata “TRANSFORMACIJA – Novi pristup upravljanju zaštićenim i NATURA 2000
područjima” i “COMMUN SENSE – Otvoreno i transparentno upravljanje komunalnim i prostornim resursima” financiranih
iz Europske Unije u sklopu programa IPA, a sufinanciranih od Ureda za udruge Vlade RH.

Molim vas da svoj dolazak potvrdite na e-mail dinko@zeleni-osijek.hr ili telefon 031 565 180 najkasnije do
18.10.2017. godine.

11-10-2017