Novosti

POSTALI SMO SLUŽBENI INSPEKTORI EUROVELO BICIKLISTIČKIH RUTA!

Dinko Pešić je ispred Udruge Zeleni Osijek sudjelovao na Treningu za obuku inspektora Eurovelo ruta koji se održao 18. i 19. ožujka 2019. u Bruxellesu u organizaciji European Cyclist Federation. Trening je obuhvaćao teorijsko predavanje te praktičnu obuku o ECS – Europskom certifikacijskom standardu mreže Eurovelo ruta, te kako pregledati i certificirati pojedinu dionicu ili cijelu Eurovelo rutu koristeći naznačeni standard, propisane kriterije i ECS mobilnu aplikaciju.

 

26-03-2019