Novosti

Ekološke udruge jednoglasne oko očuvanja rijeke Drave

Neophodni su najviši stručni i međunarodni standardi prilikom izrade SPUO novog prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

U utorak 19. prosinca 2017. godine održane su 2. konzultacije utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš (SPUO) IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, između ostalog i za dvije velike hidroelektrane – Molve 1 i Molve 2. Zeleni Osijek, WWF i udruge Dravske lige dale su svoje mišljenje i utjecale na sadržaj strateške studije da uključuje sve što nalažu zakoni i propisi te da je u skladu s međunarodnim konvencijama.

„Na savjetovanju smo istaknuli da sukladno Aarhuškoj konvenciji i preporukama iz Maastrichta postupci sudjelovanja javnosti trebaju podrazumijevati razumne vremenske rokove, što znači da treba izbjegavati održavanje javnog savjetovanja u vrijeme blagdana i praznika, što je sada slučaj“, kaže Ivana Korn Varga iz WWF Adrije .

Kod same izrade procjene utjecaja nužno je uzeti u obzir kumulativni utjecaj svih izgrađenih i planiranih hidroelektrana na rijeci Dravi duž cijelog njenog toka. „Od iznimne je važnosti da se procijeni utjecaj hidroelektrana nizvodno, uzimajući u obzir utjecaje na zaštićena područja, šume, vodonosnike, riblji fond,  te posljedice tih utjecaja na stanovništvo i gospodarstvo regije“, dodala je Korn Varga.

Udruge pozivaju županiju da održi javne rasprave te predstavljanje plana i popratne strateške studije u svih šest općina koje će biti pod direktnim utjecajem izgradnje hidroelektrana. Upozorile su i na činjenicu da se na osnovu Espoo konvencije treba kontaktirati i susjedna Mađarska, koja se mora složiti s projektom.

„Nevladine udruge i javne institucije na tom području zajedno provode više projekata, koje u višemilijunskim iznosima financira EU. Izgradnja hidroelektrana bi sigurno imala utjecaj na ciljeve i rezultate projekata poput Drava LIFE u sklopu kojeg se provodi revitalizacija rijeke Drave baš u tom području“, rekao je Jasmin Sadiković iz Zelenog Osijeka.

Od svog izvora u Italiji, Drava je već pod pritiskom 22 hidroelektrane od kojih su tri u Hrvatskoj, ali u gornjem toku. Predložena lokacija za hidroelektrane Molve 1 i Molve 2 u samom je srcu „Europske Amazone“ – najočuvanijeg i ekološki najvrjednijeg dijela rijeke Drave duž njenog cijelog toka. Izgradnjom dviju akumulacija ukupne dužine od gotovo 30 km, bio uništen najvrjedniji dio rijeke Drave. Zeleni Osijek, WWF i ostale udruge Dravske lige stoga pozivaju na ponovno razmatranje ove političke odluke o izgradnji hidroelektrana na Dravi.

27-12-2017