Novosti

Zeleni Osijek supotpisnik je europske Izjave nevladinih organizacija o obnovi staništa

Europska komisija u lipnju 2022. godine objavila je dugo očekivani prijedlog Zakona o obnovi prirode. Komisija predlaže obnovu najmanje 20% kopnenih i morskih područja na teritoriju Europske Unije do 2030. te oporavak svih ostalih staništa kojima je potrebna obnova do 2050. godine. Ovo će biti prvi europski zakon koji postavlja pravno obvezujuće ciljeve obnove, što je jedinstvena prilika konkretnog rješavanja krize odumiranja ekosustava te sprječavanja i ublažavanja posljedica klimatskih promjena.

Biološka raznolikost u Europi u alarmantnom je stanju. Preko 80% europskih staništa biološki je degradirano, a samo 23% vrsta praćenih temeljem EU Direktiva o prirodi u dobrom je stanju. Pad europske bioraznolikosti toliko je uznapredovao da očuvanje i zaštita preostale prirode neće biti dovoljni da se zaustave gubitci te obnova postaje nužnost kako bi se priroda vratila u Europu. Prijedlog donošenja zakona najveći je korak Europske Unije ka obnovi bioraznolikosti od donošenja Direktive o staništima 1992. godine te slijedi sve obveze koje je preuzela Europska komisija u Strategiji EU-a o bioraznolikosti do 2030. godine.

Iz tog razloga, 207 organizacija civilnog društva na međunarodnoj razini, uključujući i našu udrugu, supotpisnice su Izjave o obnovi staništa u okviru inicijative #RestoreNature! Apeliramo na države članice EU, članove Europskog parlamenta i Europske komisije da se Zakon o obnovi prirode usvoji u najkraćem mogućem roku. Ključno je da se većina aktivnosti obnove u našim ekosustavima dogodi prije 2030. godine. Ovo desetljeće trebala bi biti prekretnica kako bi se priroda usmjerila na put oporavka.

14-03-2023