Novosti

Štetnost korištenja fosilnih goriva u vrijeme klimatske krize i strateška nužnost energetske tranzicije u Hrvatskoj

U petak, 11. veljače, Zelena akcija je održala javno predavanje na Pravnom fakultetu u Osijeku na temu klimatskih promjena i bušenja plina i nafte na kopnu. Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek bila je suorganizator ovoga događanja, u suradnji sa Zelenom pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Osijeku.

Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba njihovim posljedicama predstavljaju jedne od ključnih izazova u 21. stoljeću. Klimatske promjene donose sve teže rizike za ekosustave, zdravlje ljudi te u konačnici i gospodarstvo mnogih regija u Europi.

U središtu tih izazova je pitanje energije – točnije, naša ukupna potrošnja energije i još uvijek velika ovisnost o fosilnim gorivima – od kojih se posebno izdvajaju nafta i zemni plin koje koristimo u sektoru grijanja, proizvodnji električne energije, prometu.

Europska Unija donijela je Strategiju za prilagodbu klimatskim promjenama kojoj je cilj izgraditi Europu otpornu na klimatske promjene, uz naglašavanje potrebe za pouzdanijim informacijama o klimatskim promjenama, njihovim učincima i potrebnoj prilagodbi. Hrvatski sabor usvojio je strategiju na nacionalnoj razini do 2070. godine koja je vrlo neambiciozna, općenita i za koju još uvijek nije izrađen Akcijski plan provedbe. Također, jasan i ambiciozan plan za energetsku tranziciju i potpuni prelazak na obnovljive izvore energije ne postoji. Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan do 2030. je neučinkovit, budući da uz nove infrastrukturne projekte na fosilna goriva, pokazuje kako planirane projekcije proizvodnje nafte i plina u Hrvatskoj rastu. Plan se ne referira ni na znanstveni izvještaj Međuvladina panela o klimatskim promjenama (IPCC) o utjecajima povećanja globalnog zagrijavanja na ljude i okoliš, prema kojem države moraju hitno revidirati svoje klimatske politike te što prije napustiti korištenje fosilnih goriva. Zabrinjavajuć je i podatak kako Grad Maribor u Sloveniji ima veći broj solarnih panela od cijele Republike Hrvatske.

Pored velike važnosti prijelaza na obnovljive izvore energije zbog ublažavanja klimatskih promjena, ulaganje Republike Hrvatske u obnovljive izvore energije je i od strateškog značaja. Nužno je postići energetsku neovisnost i u budućnosti izbjeći situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, u kojoj je došlo do enormnog povećanja cijena fosilnih energenata. Posljedica je to globalnih geopolitičkih odnosa koji su prouzročili energetsku krizu i velika poskupljenja koja se odražavaju na kvalitetu života svih naših građana.

Paralelno, Vlada Republike Hrvatske je proteklih godina provela niz javnih nadmetanja za istraživanje i eksploataciju nafte i plina. Velika eksploatacijska polje protežu se gotovo čitavom kontinentalnom Hrvatskom i područjem Dinarida. Jedno od najvećih eksploatacijskih polja proteže se kroz čak tri županije kopnene Hrvatske, uključujući i Osječko-baranjsku županiju. S druge strane, znanstvena zajednica nam jasno kaže da ukoliko želimo izbjeći katastrofalne posljedice klimatskih promjena, to moramo postići na način da u najmanjoj mogućoj mjeri koristimo ili prestanemo koristiti fosilna goriva.

Republika Hrvatska je korisnik velikih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te je nužno veliki udio tih sredstava uložiti upravo u nove proizvodne kapacitete obnovljivih izvora energije i u energetsku učinkovitost.

 

17-02-2022