Novosti

Ptice u gradu Osijeku

Vezano uz aktualnu problematiku ptica u gradu Osijeku, Udruga Zeleni Osijek dostavila je gradonačelniku Ivanu Radiću svoje viđenje pristupa ovoj temi i neke od prijedloga mjera za kvalitetan suživot građana i ptica koje obitavaju u našem gradu. Dopis prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

ovim putem Vam želimo dostaviti naše mišljenje i prijedloge za pristup rješavanja problematike vezane uz prekobrojnost ptica u urbanom prostoru grada Osijeka. Tijekom travnja 2022. prekobrojnost ptica i njihova povećana koncentracija u pojedinim dijelovima grada pokušala se riješiti odstrjelom, što je nehumana i pokazalo se društveno neprihvatljiva metoda na koju su mediji i građani izrazito negativno reagirali. Smatramo kako ovom problemu treba pristupiti sustavno i na temelju stručno utvrđenih činjenica, transdisciplinarnim pristupom koji će uključiti različite struke (ornitologe, biologe, ekologe, lovce, predstavnike javno komunalnih tvrtki, udruge i dr.) i pronaći rješenja koje će biti u duhu najboljih EU praksi.

Kao prvi korak neophodno je utvrditi uzroke i postojeće stanje kroz stručno i terensko istraživanje koje treba utvrditi brojnost, lokacije gnjezdilišta i povećane koncentracije ptica u gradskom prostoru, s posebnim osvrtom na vrane (sive i vrane gačce), golubove i ptice grabljivice. Tijekom istraživanja neophodno je opisati stanje okoliša i uvjeta koji pogoduju povećanoj koncentraciji ptica (odlagališta otpada, prostori i navike hranjenja ptica, parkovna arhitektura i zelene površine, gradska infrastruktura). Postojeće stanje prikazati u obliku Elaborata (ili sličnog dokumenta) koji će biti javno dostupan te služiti daljnjoj analizi problematike.

Elaborat treba obuhvatiti:

Biološko istraživanje

 • istraživanje vrsta i brojnosti ptica, lokacije gniježđenja, unos GPS koordinata za sve podatke
 • opis biologije i ekologije uočenih vrsta (navike, gniježđenje i hranjenje, zaštita mladunaca, selice, stanarice…).

Stanje okolišnih uvjeta

 • opis stanja okolišnih uvjeta, infrastrukture i parkovne infrastrukture na kojima se nalaze gnijezda i koje se nalaze uz povećanu koncentraciju ptica (vrste i izgled stabala, opis infrastrukture, odlagališta otpada, hranilišta …)
 • određivanje kritičnih točaka (hranjenja, okupljanja, gniježđenja) i analiza uvjeta lokacija na kojima se ptice okupljaju.

Kartiranje podataka

 • kartiranje prikupljenih podataka – okupljanja, gniježđenja, lokacije s povećanom koncentracijom ptica, određivanje kritičnih lokacija („hot spots“) – lokacije koje posebno izrazitog hranjenja i okupljanja ptica (odlagališta otpada, hranilišta, napušteni objekti, pogodna infrastruktura, dijelovi parkovne arhitekture).

Nakon izrade elaborata neophodno je oformiti transdisciplinarni tim koji će na otvoren i transparentan način prezentirati rezultate Elaborata te raditi na iznalaženju rješenja za problematiku prekobrojnosti i povećane koncentracije pojedinih vrsta ptica u dijelovima gradskog prostora. Neophodno je da rad tima bude javan te da se u njegov rad može uključiti zainteresirana javnost kroz davanje mišljenja i komentara.

Kroz dosadašnja iskustva sa sigurnošću možemo potvrditi da su izvori hrane (hranjenje od strane građana, tržnice, odlagališta otpada) razlozi povećane brojnosti ptica u pojedinim naseljima. Treba napomenuti da tom stanju dodatno pogoduje i infrastruktura pojedinih objekata na kojima se ptice gnijezde i okupljaju (napušteni objekti, dijelovi pročelja objekata, nadstrešnice s otvorenom infrastrukturom itd.). U posljednjih nekoliko godina svjedočimo sve većem uklanjanju velikih stabala na kojima su bila gnijezda u gradu, što za posljedicu ima povećanu koncentraciju ptica u drugim dijelovima grada.

Kvalitetno i sustavno rješavanje ove problematike tražit će niz mjera koje će između ostalih uključivati:

 • edukaciju građana i strogo kažnjavanje hranjenja ptica i divljih životinja u gradskom prostoru (naselja, javni prostori, trgovi, parkovi, industrijski pogoni itd.)
 • postavljanje mreža i šiljaka na zgradama i ostaloj infrastrukturi
 • uklanjanje divljih deponija i onemogućavanje hranjenja ptica na odlagalištima otpada (npr. Lončarica)
 • unaprjeđivanje upravljanja zelenih površina na način da se smanje pogodna staništa za pojedine vrste (neophodno je planiranje mozaičnih parkovnih staništa)
 • izradu prijedloga tehničkih mjera i preporuka za projektiranje u zgradarstvu i drugoj gradskoj infrastrukturi kako bi se izbjegla pogodna staništa za gniježđenje i okupljanje ptica u novoizgrađenim objektima
 • podizanje svijesti javnosti i razvijanje pozitivnog odnosa prema pticama, kao i povećanje znanja o biologiji i navikama ptica te koristima koje od njih imamo
 • istraživanje primjera najboljih praksi EU koje će biti društveno, stručno, financijski i ekološki prihvatljive.

Nadamo se da će predstavnici Grada Osijeka prepoznati važnost te omogućiti transdisciplinarni pristup i uključivanje javnosti u sustavan, kvalitetan i transparentan pristup rješavanju ove problematike.

Izvor fotografije: Pixabay (autor: Jerzy Gorecki)

28-04-2022