Projekti

Mladi u odlučivanju za okoliš

Projekt "Mladi u odlučivanju za okoliš" ima za cilj edukativno i odgojno djelovati na studente i učenike srednjih škola Osječko – baranjske županije kako bi ih se potaknulo da svojim angažmanom doprinesu rješavanju okolišnih problema u njihovom okruženju.

Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode

Cilj ovog projekta je poticati održivo upravljanje i zaštitu prirodnih resursa Osječko – baranjske županije kroz sudjelovanje javnosti, međusektorsku suradnju i poticanje primjene relevantnih EU direktiva.

NATURA 2000

NATURA 2000 je europska ekološka mreža koja uključuje područja koja je nužno zaštititi zbog ugroženih vrsta i vrijednih staništa. To je mreža područja za zaštitu ...