Projekti

Stvaranje društva bez otpada

U listopadu 2013. godine počela je provedba dvogodišnjeg prekograničnog IPA projekta Hrvatska – Srbija pod nazivom „Stvaranje društva bez otpada“. Vrijednost projekta iznosi 676.170,24 EUR-a, od čega je za realizaciju projektnih aktivnosti za partnere iz Srbije predviđeno 324.203,00 EUR-a, a za partnere iz Hrvatske 351.967,24 EUR-a.

ŽIVI DUNAV – Osnaživanje kapaciteta za zaštitu ekosustava Srednjeg Podunavlja – ka održivom razvoju prekogranične regije Hrvatske i Srbije.

Prekogranično partnerstvo u EU projektu Živi Dunav stavlja naglasak na jačanju kapaciteta za zaštitu vrijednih prirodnih područja Srednjeg Podunavlja i putu ka održivom razvoju prekogranične regije Hrvatske i Srbije. Srednje Podunavlje obuhvaća zaštićena područja - PP Kopački rit, Regionalni park Mura – Drava, Rezervat biosfere Mura – Drava..

Two rivers and one hill – new eco tourism products along Drava, Dunube and Papuk

U travnju 2013. godine počela je provedba eko turističkog projekta koji povezuje gorsku i nizinsku regiju Istočne Slavonije i Baranje. Projekt su osmislili i u partnerstvu provode Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Nacionalni park Dunav-Drava i Javna ustanova Parka prirode Papuk.

Razvoj biciklističke rute Pečuh-Osijek-Antunovac-Ivanovac

Projekt ima za cilj održivo upravljanje i zaštitu okoliša u pograničnoj regiji, kroz nadogradnju postojeće mreže biciklističkih ruta te razviti i izgraditi "kapilarnu" rutu na hrvatskoj strani koji povezuje sela Ivanovac i Antunovac s postojećim biciklističkim stazama Grada Osijeka.

Uspješno završen projekt “Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko – baranjskoj županiji i Severno-Bačkom okrugu”

Projekt "Prema zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Severno-Bačkom okrugu" usmjeren je na razvoj održivih sustava gospodarenja otpadom kroz aktivnosti poput razmjene iskustava, zajedničke suradnje lokalnih vlasti, komunalnih poduzeća i ne-vladnih organizacija.

Uspješno završen projekt “Prekogranična zaštita srednjeg Podunavlja”

Od 01.09.2011. do 30.12.2012.godine, partneri, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Nacionalni parka Dunav – Drava i Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u OBŽ provodili su projekt „Prekogranična zaštita Srednjeg Podunavlja“ koji je financiran u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska (2007 – 2013).

Prekogranična zaštita Srednjeg Podunavlja

Od 1. rujna 2011. godine Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek u suradnji s upravom Nacionalnog parka Dunav - Drava, provodi projekt "Prekogranična zaštita Srednjeg Podunavlja" koji je financiran u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska (2007 - 2013).

Dvojezična edukacija za okoliš u Dravskom slivnom području

U sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska (2007 - 2013) uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava te Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek izradili su zajednički hrvatsko-mađarski edukativni program za okoliš te dobili novčana sredstva za realizaciju projekta.

Razvoj prekograničnog turizma u srednjem Podunavlju

U lipnju 2007. godine Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek kao nositelj projekta započela je s provedbom projekta „Razvoj prekograničnog turizma u srednjem Podunavlju“.

Institucionalna potpora za stabilizaciju i razvoj udruge

Udruga u periodu od 2009. – do 2011. želi staviti naglasak na organizacijskom razvoju kako bi doprinijela većoj učinkovitosti i jačanju unutarnjih kapaciteta. Zbog dosadašnjeg projektnog financiranja do sada je bila usmjerena prvenstveno na provođenje direktnih projektnih aktivnosti te nije imala dovoljno mogućnosti institucionalno se razviti.