Projekt

Obnova vlažnih staništa u srednjem Podunavlju

O PROJEKTU:

PUNI NAZIV PROJEKTA: Restoration of Wetlands in Middle Danube

AKRONIM PROJEKTA: WetlandRestore

TRAJANJE PROJEKTA: 15.06.2019. – 14.12.2021.

Projekt WetlandRestore punog naziva Obnova vlažnih staništa u srednjem Podunavlju svojevrsni je nastavak projekta EcoWet koji za cilj ima poboljšati zaštitu vlažnih staništa srednjeg Podunavlja kroz prekograničnu suradnju Srbije i Hrvatske. Osim razvijanja sustava praćenja stanja vlažnih ekosustava radit će se i revitalizacija ovih staništa na šest pilot područja.  Međusektorska suradnja dovest će do očuvanja vrijednih prirodnih staništa koje uz bogatu bioraznolikost u vrijeme klimatskih promjena čovjeku donose niz usluga poput pitke vode i zaštitu od poplava.

 

NOSITELJ PROJEKTA:                                                 

 

PROJEKTNI PARTNERI: 

   

 


Specijalni rezervat prirode Zasavica

Drugo pilot područje koje je odabrano na području Srbije jest Specijalni rezervat prirode Zasavica. Područje na nacionalnoj razini predstavlja zaštićeno područje prve kategorije. Sa svojom okolinom predstavlja izuzetan primjer zaštićene bioraznolikosti poplavne riječne doline i netaknutih primarnih prirodnih vrijednosti.

Temeljni fenomen predstavlja raznolikost vrsta i ekosustava. Najznačajnije životinjske vrste koje na tom području obitavaju su: crnka (Umbra krameri), patka njorka (Aythya nyroca) i dabar (Castor fiber) te su glavni ciljevi zaštite oporavak i unaprjeđenje stanišnih uvjeta za prisutne vrste u cilju povećanja brojnosti njihovih populacija.

Zasavica je dio Smaragdne mreže, uvrštena je na popis područja od međunarodnog značaja za ptice (IBA) te popis međunarodno vrijednih močvara Ramsarske konvencije.


Kroz projekt „Obnova vlažnih staništa u srednjem Podunavlju“ radit će se plan revitalizacije za 6 pilot području na prekograničnom području Hrvatske i Srbije

Kao prvo pilot područje u Srbiji odabrano je zaštićeno područje Bara Trskovača. Područje je prirodna depresija, površine 168 ha. Ovo je područje primjer drastičnih promjena prirodnog staništa izazvano hidromelioracijskim zahvatima sedamdesetih godina prošloga stoljeća. Degradacija prirodnih staništa vršila se pokušajima pretvaranja močvarnih staništa u oranice. Međutim zbog stalnog dotoka svježe vode vlažnost zemljišta nije omogućavala obradu zemljišta. Danas je to područje prepoznato kao vrijedno područje te je dobar primjer revitalizacije prirodnih staništa. Najznačajniju prirodnu vrijednost područja predstavlja stanište pogodno za mrijest autohtonih vrsta riba; poput ljinjaka i zlatnog karasa.

 


AKTIVNOSTI:

Uvodna radionica projekta WetlandRestore

U petak 25.10.2019. godine u Kući u prirodi Zlatna Greda održana je uvodna radionica za projekt Wetland Restore – Obnova vlažnih staništa u srednjem Podunavlju. Predstavljen je projekt, pojam revitalizacije te pilot područja na prekograničnom području Hrvatske Srbije.

Na radionici su sudjelovali projektni partneri: Pokret gorana Sremske Mitrovice, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Hrvatske vode, Vode Vojvodine i JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području OBŽ te članovi ribolovnih društava Baranje i  Hrvatskih šuma.


Prvi projektni sastanak

Na prvom projektnom sastanku  koji se održao 04.07.2019. godine u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica okupili su se svi članovi projektnog tima. U projektu Wetland Restore kao partneri sudjelovat će Pokret gorana Sremske Mitrovice, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Hrvatske vode, Vode Vojvodine i javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Na sastanku je potpisan partnerski ugovor te su dogovorene aktivnosti u prvom periodu provedbe projekta.

 


PUBLIKACIJE

Edukativni program Obnova vlažnih staništa možete preuzeti OVDJE.
Finalnu publikaciju projekta Wetland Restore – Obnova vlažnih staništa u prekograničnom području Hrvatska – Srbija možete preuzeti OVDJE.
Vodič za monitoring bioraznolikosti vlažnih staništa u prekograničnom području Hrvatska – Srbija možete preuzeti OVDJE.
Brošuru Značaj i ugroženost vlažnih staništa možete preuzeti OVDJE.
Letak projekta Wetland Restore – Obnova vlažnih staništa u prekograničnom području Hrvatska – Srbija možete preuzeti OVDJE.


*Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije niti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

*This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Association for nature and environment protection Green Osijek and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

 

01-08-2019