Projekt

DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekom

Održana 1. radionica za školske uzraste u sklopu projekta Drava Life

U sklopu projekta “Drava Life – integrirano upravljanje rijekom” održana je radionica na kojoj su sudjelovali učenici 5. i 6. razreda OŠ Legrad. Radionica se održala 30. svibnja 2018. godine u prostorijama ŠRD “Smuđ” Legrad, a na radionici je sudjelovao 31 učenik.

Glavni cilj projekta je poboljšati ekosustav rijeke Drave u Hrvatskoj, što će se postići provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode i nevladinim organizacijama. Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

Predavanje su održali Ivan Damjanović (Zeleni Osijek) na temu “Naše rijeke” i Branka Španiček (WWF Adria) na temu “Ugrožene vrste i staništa” s posebnim naglaskom na ptice bregunice i reintrodukciju biljke kerbač na ušću Mure u Dravu.  Cilj ove, 1. radionice bio je educirati učenike i druge dionike o važnosti zaštite rijeka, ugroženih vrsta i staništa na koja stavljamo naglasak u DRAVA LIFE projektu.

Nakon predavanja učenici su rješavali radne listiće, pomoću kojih su testirali stečeno znanje na radionici, te za kraj radionice organiziran je mali domjenak  za sve prisutne.

 

 Projekt “DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekom” započeo je 1.12.2015. godine u kojem će kroz pet godina partneri zajednički raditi na aktivnostima unaprjeđenja ekosustava gornjeg toka rijeke Drave u Hrvatskoj. Projekt je sufinanciran iz sredstava EU programa LIFE 2014. u iznosu od 2.755.739,00 EUR, dok je ukupna vrijednost projekta 4.592.898, 00 EUR.
Projekt se provodi kroz međusektorsku suradnju Hrvatskih voda kao glavnog nositelja projekta te partnera WWF Austria, Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko – križevačke županije.

Pored povećavanja razine svijesti, uspostavljanja perkogranične suradnje, smanjenja uznemiravanja faune ptica od strane ljudskih djelatnosti, osnovni cilj projekta je stvaranje novih poplavnih površina i povećanje prirodnih i dinamičnih riječnih staništa rijekeDrave.

Glavne projektne aktivnosti su obnova staništa Drave kroz kreiranje novih rukavaca, uklanjanje vodnih građevina i zaštitu strmih riječnih obala na sedam lokacija rijeke Drave – Otok Virje (312 – 314,3 rkm), Stara Drava Varaždin (289,3 – 292 rkm), Donja Dubrava – Legrad (240 – 241,45 rkm), Most Botovo (226,6 – 227,9 rkm), Novačka (214 – 217 rkm),  Miholjački Martinci (104 – 106 rkm) i Podravska Moslavina (96 – 98 rkm).

Partneri će raditi i na izradi Plana posjećivanja vrijednim područjima rijeke Drave, Akcijskog plana zaštite faune ptica, organizaciji izložbi, studijskih posjeta restauriranim staništima, uređenju centara za posjetitelje i izradi poučnih staza, izradi i provedbi edukacijskih programa za građane i škole, organizaciji međunarodnog simpozija i razmjeni iskustava sa primjerima dobre prakse sličnih projekata iz drugih regija EU.22-01-2016