Projekt

JEDRO – Javne politike za održivi razvoj: voda, energetika, otpad

 


O PROJEKTU

PUNI NAZIV PROJEKTA: JEDRO – Javne politike za održivi razvoj: voda, energetika, otpad 

TRAJANJE PROJEKTA: 29.10.2020.-29.10.2023.

NOSITELJ PROJEKTA: Zelena akcija

PROJEKTNI PARTNERI: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj SunceZelena energetska zadruga (ZEZ)Brodsko ekološko društvo (BED)Ekološka udruga Krka-Knin, Pravo na grad (PNG), PAN – Udruga za zaštitu okoliša i prirodeZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa


Provedba trogodišnjeg projekta „JEDRO – Javne politike za održivi razvoj: voda, energetika, otpad“ započela je 29. listopada 2020. godine. Nositelj projekta je Zelena akcija, a Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek je projektni partner, uz još 9 organizacija iz Hrvatske. Cilj projekta je prikupiti i analizirati podatke te doprinijeti unaprjeđenju sustava upravljanja u tri ključna tematska područja (voda, energetika i otpad) kao doprinos rješavanju ekološke krize i klimatskih promjena, na kojima su u Hrvatskoj nedostatno istraženi i razvijeni modeli kojima bi se ostvario njihov značajniji razvoj.

Ova tematska područja reflektiraju prioritete zaštite okoliša, održivosti i ekonomskog razvoja. Stoga će se u okviru projekta JEDRO proizvesti smjernice za unaprjeđenje sustava upravljanja navedenim tematskim područjima te promovirati njihova primjena među donositeljima odluka i ostalim dionicima.

Prema fokusima istraživanja, tri tematska istraživačka područja su:

  • Upravljanje vodama – s naglaskom na razlikama u kvaliteti i cijeni vodnih usluga, potrebnim reformama, upravljačkim mehanizmima i uključivanju javnosti u procese donošenja odluka
  • Gospodarenje otpadom – s naglaskom na upravljanju po zero waste modelu kao odgovor na postojeći problem neodrživog gospodarenja otpadom te promoviranje modela koji doprinosi i ekološkoj i ekonomskoj održivosti
  • Obnovljivi izvori energije – s naglaskom na oblike organizacije proizvodnje električne energije (npr. energetske zadruge), participativnost, značaj na razini nacionalnih i lokalnih politika

Ključna horizontalna tema zajednička svim područjima je pitanje uključivanja građana u upravljanje uslugama. Ovaj projekt doprinosi ostvarenju europskih ciljeva, zbog čega je u projekt vrijedno uložiti sredstva Europske unije. Primjerice, cilj Europske unije je reciklirati najmanje 55% komunalnog otpada do 2025. godine, a u Hrvatskoj se odvojeno prikuplja samo 26% uz trend blagog porasta. Kvalitetnije upravljanje ovim sustavom rezultirat će i znatnijim ubrzanjem ovog trenda. Klimatski cilj Europske unije je smanjiti emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine, u odnosu na 1990. godinu. U Hrvatskoj obnovljivi izvori još nisu dosegli niti 10% udjela u ukupnoj proizvodnji električne energije. Istraživanje i promoviranje modaliteta koprodukcije i zajedničkog upravljanja u ovom sektoru rezultirat će i povećanjem proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Europska unija  također teži osiguranju jednakog prava pristupa vodi za sve građane, a projektom ćemo analizirati razlike u kvaliteti vode u Hrvatskoj na regionalnoj i lokalnoj razini te izraditi smjernice za reformu sustava.

Uzevši u obzir sve navedene čimbenike projektni partneri su odlučili osnovati tematsku mrežu „JEDRO“, koja će graditi kapacitete za istraživačkim, zagovaračkim i policy radom na spomenutim temama, širiti kapacitete i znanja na druge organizacije civilnog društva te zagovarati rezultate prema donositeljima odluka i drugim ključnim dionicima.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta je 3.594.308,89 kn.

28-01-2021