Projekt

JAVNA NABAVA Natječajna dokumentacija za nabavu izgradnje pontona za Centar za posjetitelje Drave i Dunava, 1-2021 / WOR-DDVC / PUBLIC PROCUREMENT Tender dossier for the Construction of pontoon for Drava and Danube Visitor Centre 1-2021 / WOR-DDVC

Association for nature and environment protection Green Osijek intends to award a work contract for the Construction of pontoon for Drava and Danube Visitor Centre, 1-2021 / WOR-DDVC, with financial assistance from the Interreg IPA II CBC Programme Croatia -Serbia 2014-2020, Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland in the Republic of Croatia and Swiss-Croatian Cooperation Programme.

The tender dossier is available on the following link.

***

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek namjerava dodijeliti ugovor za Izgradnju pontona za Centar za posjetitelje Drave i Dunava, 1-2021 / WOR-DDVC, uz financijsku pomoć Interreg IPA II programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020; Veleposlanstva Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj te Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećem linku.

Construction of pontoon for Drava and Danube Visitor Centre / Izgradnja pontona za Centar za posjetitelje Drave i Dunava 1-2021/WOR-DDVC

Question and Answer No 1/ Pitanja i odgovori br.1

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE / OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA O RADOVIMA

OPENING REPORT / IZVJEŠTAJ O OTVARANJU PONUDE

EVALUATION REPORT / EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ

19-08-2021