Projekt

Hidden Landscapes

Projekt „Hidden Landscapes“ provodi se u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Projekt je odobren u prestižnoj komponenti 2.1.2. Turističke atrakcije kao jedini na području Osječko-baranjske županije ukupne vrijednosti 1.699.946,78 EUR što ga čini financijski najvećim odobrenim projektom u sklopu drugog poziva INTERREG HU-HR.

Cilj projekta je unaprijediti turističku ponudu u prekograničnom području Hrvatske i Mađarske kroz ulaganja u nove ekoturističke programe, očuvanje i unaprjeđenje zaštićenih, vrijednih prirodnih i kulturnih resursa. Kroz projekt će se izgraditi i opremiti “Centar za posjetitelje Drave i Dunava” – inovativni plutajući objekt smješten u Osijeku na rijeci Dravi. Izvršiti će se krajobrazno uređenje te sanacija derutnih objekata u pustari Zlatna Greda. Kroz projekt će se također dodatno urediti lovački dom “Zlatna Greda” te će se uspostaviti nova “Staza divljine” s promatračnicama i info pločama na Sjevernom ulazu u Park prirode Kopački rit. Područje Biljske stepe će se opremiti poučnim pločama i posjetiteljskom infrastrukturom, dok će se na području Nacionalnog parka Dunav-Drava u Mađarskoj ulaganja odnositi na unaprjeđenje posjetiteljskog centra Tettye te Arboretuma u gradu Pečuhu. Zajednički, prekogranični festivali i studijski posjeti organizirati će se u svrhu promocije novih turističkih proizvoda i programa u „skrivenim krajolicima“.

Nositelj projekta: Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

Projektni partneri: Hrvatske šume, Općina Bilje, Nacionalni park Dunav-Drava (Mađarska)

Ukupna vrijednost projekta: 1.699.946,78 EUR

Trajanje projekta: Siječanj 2021. – Prosinac 2022.

30-04-2021