Projekt

Climate change mitigation programme for sustainable Slavonia and Baranja

Projekt Climate change mitigation programme for sustainable Slavonia and Baranja provodi se uz financijsku pomoć Veleposlanstva Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj u okviru Public Diplomacy Fund za 2021/2022 godinu.

Područje Slavonije i Baranje karakteriziraju prepoznatljive poplavne ravnice i močvare na spoju dvaju velikih rijeka – Drave i Dunava. Na ovim prirodnim područjima danas je vidljiv negativan utjecaj klimatskih promjena koji se očituje promjenama režima voda, ekstremnim vodostajima i isušivanjem močvara. Spomenuti fenomeni klimatskih promjena posljedično dovode do opasnih poplava, degradacije staništa, ekosustava i gubitka biološke raznolikosti. Projekt Climate change mitigation programme for sustainable Slavonia and Baranja bavi se pitanjem klimatskih promjena s glavnim ciljem podizanja svijesti o očuvanju i obnovi močvarnih i poplavnih ekosustava te bogate biološke raznolikosti, uključujući zaštićene vrste.

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 1. Akcijski plan za ublažavanje klimatskih promjena – istraživanje utjecaja klime na bioraznolikost i zaštitu od poplava te razvoj koncepta revitalizacije

Aktivnost 2. Podizanje svijesti o klimatskim promjenama

Aktivnost 3. Centar za posjetitelje Drave i Dunava

Aktivnost 4. Razvoj obrazovnog programa Ublažavanje klimatskih promjena u Istočnoj Hrvatskoj

Trajanje projekta: 1.7.2021. – 28.2.2022.

Iznos sufinanciranja: 98.500 HRK


JAVNA NABAVA

Natječajna dokumentacija za nabavu izgradnje pontona za Centar za posjetitelje Drave i Dunava, 1-2021 / WOR-DDVC dostupna je na sljedećem linku. / PUBLIC PROCUREMENT Tender dossier for the Construction of pontoon for Drava and Danube Visitor Centre 1-2021 / WOR-DDVC is available on the following link.

Datum objave: 19.8.2021. / Publication date: 19.8.2021.

Construction of pontoon for Drava and Danube Visitor Centre / Izgradnja pontona za Centar za posjetitelje Drave i Dunava 1-2021/WOR-DDVC

Question and Answer No 1/ Pitanja i odgovori br.1

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE / OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA O RADOVIMA

OPENING REPORT / IZVJEŠTAJ O OTVARANJU PONUDE

EVALUATION REPORT / EVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ

19-08-2021