Novosti

Poziv za sudjelovanje u javnom savjetovanju oko Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Zeleni Osijek kao član tematske mreže JEDRO poziva svu zainteresiranu stručnu javnost na uključivanje u javno savjetovanje oko Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i praćenjima (monitorinzima) vode namijenjene za ljudsku potrošnju čiji je nacrt izradilo Ministarstvo zdravstva.

Pravilnikom se propisuju ključni parametri prema kojima se određuje kvaliteta vode za ljudsku potrošnju, a to su:

  1. parametri sukladnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju
  2. vrijednosti parametara sukladnosti
  3. vrste i opseg analiza uzoraka te učestalost uzimanja uzoraka vode namijenjene za ljudsku potrošnju za provedbu praćenja vode za ljudsku potrošnju
  4. vrste i opseg analiza te broj potrebnih uzoraka vode namijenjene za ljudsku potrošnju u svrhu ispitivanja njezine zdravstvene ispravnosti u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole
  5. metode uzorkovanja i mjesta (točke) uzorkovanja
  6. metode analize (laboratorijskog ispitivanja) vode za ljudsku potrošnju

Sve odredbe buduće izglasanog pravilnika obvezni su ispunjavati, među ostalim, svi javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe te sve jedinice lokalne samouprave. Podsjetimo, nemaju svi javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe jednaku kvalitetu vode za ljudsku potrošnju. Slijedeći prethodno, ovaj pravilnik je važan u kontekstu trenutne vodne reforme, budući da neki JIVU-i tvrde kako bi se formiranjem određenih uslužnih područja, a uslijed određenih čimbenika pripajanja pojedinih vodnih komunalnih društava, smanjila kvaliteta vode za ljudsku potrošnju, što izravno ugrožava neke od ciljeva koji su postavljeni Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), a koji se tiču kvalitativne dostupnosti vode.

Javno savjetovanje za navedeni pravilnik započelo je 17. veljače 2023. godine, a građani i sva druga zainteresirana i stručna javnost svoje komentare i prijedloge mogu uputiti do 19. ožujka 2023. godine, do kada je otvoreno javno savjetovanje, a link na savjetovanje može se pronaći na linku: Javno savjetovanje oko Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i praćenjima (monitorinzima) vode namijenjene za ljudsku potrošnju

 

22-02-2023