Novosti

POŽAR KOJI SE DANAS DOGODIO JE NAJVEĆA EKOLOŠKA KATASTROFA U GRADU OSIJEKU U NOVIJOJ POVIJESTI

Dim s požarišta plastike otkriva dugogodišnje propuste sustava koji će dovesti do dugotrajnih zdravstvenih i ekoloških posljedica

 

Pogled na požar iz Osijeka

Katastrofalne posljedice uzrokovane požarom godinama skladištene plastike u prostoru tvrtke Drava International u osječkom naselju Brijest neće prestati s gašenjem buktinje. Iako je sam Grad Osijek prema informacijama nadležnih za sada ostao „zaštićen“ od izravnog utjecaja dima, požar je najteže pogodio ruralno područje južno i jugoistočno od grada, a iz satelitskih je snimki vidljivo kako sjeverozapadni vjetar  polutante nosi preko Slavonije i u Bosnu i Hercegovinu.

Posebno je zabrinjavajuće što se sagorijevanjem plastike oslobađa velika količina kancerogenih dioksina, ugljikovog monoksida otrovnog za ljude i štetnih krutih čestica koje udišemo. Oni se, osim u zraku, dugotrajno talože i u tlu, na usjevima, šumama i procjeđuju u vodotoke i podzemne vode. Prostor južno i jugoistočno od Grada jedan je od najrazvijenijih poljoprivrednih područja u Slavoniji. Pored utjecaja na poljoprivredu i zdravlje stanovnika. taloženje polutanata dovest će do utjecaja na izvorišta pitke vode te ugroziti i bioraznolikost u široj regiji.

U ovom slučaju prvenstveno se radi o propustu države i čitavog sustava. U ovoj tvornici u posljednjih deset godina dogodilo se nekoliko incidenata, od čega jedan i s tragičnim ishodom. Danas su nas na Zeleni telefon zvali brojni uplašeni građani te postavljali pitanja o odgovornosti nadležnih i kontroli zakonitosti rada ovog pogona. Putem medija smo svjedočili da se na samom požarištu osobe kreću bez zaštitnih maski, što upućuje na daljnje propuste sustava.

Ovim putem Zeleni Osijek od nadležnih traži:

  • da se svim raspoloživim sredstvima i opremom koja je dostupna u Hrvatskoj hitno ugasi požar te izvrši sanacija samog požarišta
  • da se utvrdi geografsko područje onečišćenja zahvaćeno dimom i toksičnim česticama
  • da se na pogođenom području u narednom razdoblju svakodnevno informira javnost o kvaliteti zraka te konkretnim postupcima samozaštite od zagađenog zraka
  • postavljanje pokretnih mjernih stanica za ispitivanje kvalitete zraka na što većem broju lokacija na području Osijeka koji je u kontaktu sa požarištem
  • postavljanje pokretnih mjernih stanica za ispitivanje kvalitete zraka u selima koja su u okruženju požarišta
  • osnivanje tima stručnjaka (toksikolozi, ekolozi, biolozi, liječnici) koji će pratiti kvalitetu zraka, tla i vode i transparentno izvještavati građane o rezultatima mjerenja prije čega je nužno odrediti točno geografsko područje pogođeno štetnim utjecajem požara
  • da se sankcioniraju odgovorni za propuste u sustavu nadzora i prevencije ove katastrofe
  • da se hitno izradi plan sanacije na cijelom području onečišćenja
  • da se procjene razmjeri onečišćenja na međunarodnoj razini (BiH) te i na tom području daju upute o postupanju i sanaciji.

 

04-10-2023