Our services

Naše usluge

 • Monitoring i istraživanje vrsta i staništa
 • Izrada analiza, elaborata, stručnih radova i publikacija
 • Edukacija o raličitim temama iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja (energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, gospodarenje otpadom, ekoturizam, cikloturizam, upravljanje rijekama, socijalno poduzetništvo, održivi razvoj, pisanje i provedba EU projekata)
 • Trasiranje, uspostavljanje i obilježavanje biciklističkih ruta
 • Usluge javne nabave

Reference

2018

 • Predavanje „Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost: alati za nastavu“ – OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci
 • Predavanje i radionica o razvoju ekoturizma – Općina Lovas
 • Predavanje o programima Zelenog Telefona i prava okoliša u sklopu ISC Green 2018 – Prve međunarodne studentske GREEN konferencije – Odjel za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku

2017

 • Predavanje i radionica o razvoju ekoturizma – Križovec, LAG Međimurski doli i bregi

2016

 • Suorganizacija i predavanje u sklopu tribine „Baština i zajednica“, održane u Eko centru Zlatna Greda u sklopu „Dana europske baštine 2016“
 • Sudjelovanje u izradi Akcijskog plana zelenog turizma, Ministarstva turizma RH

2015

 • Ciklus predavanja i edukacija iz područja zaštite okoliša (energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, održivo gospodarenje otpadom, održivo gospodarenje prirodnim resursima) za učenika i nastavnike Tehničke škola i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića – Osijek
 • Sudjelovanje u izradi Akcijskog plana cikloturizma, Ministarstva turizma RH

2014

 • Organizacija i održavanje treninga za vodiče biciklističkih i cikloturističkih tura

2013

 • Sudjelovanje u kreiranju i direktnim konzultacijama s Ministarstvom regionalnog razvoja RH u izradi Operativnih programa za EU natječaje prekogranične suradnje s Mađarskom i Srbijom.

2010

 • Izrada Elaborata unaprjeđenja biciklističkih ruta u Osječko-baranjskoj županiji