Novosti

Kvalitetno i odgovorno upravljanje zelenim površinama mora biti važan dio urbanog planiranja Grada Osijeka

Stavovi Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek na temu upravljanja zelenim površinama potaknuti su panel diskusijom o održavanju urbanih stabala u organizaciji Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu Grada Osijeka.

Prijedlozi članova naše udruge za kvalitetno upravljanje zelenim površinama u Osijeku su sljedeći:

  • Ukupan broj stabala na razini Grada Osijeka ne smije se smanjivati. Ukoliko se postojeća stabla moraju ukloniti, neophodno ih je zamijeniti stablima minimalnog promjera debla od oko 15 cm i formirane krošnje.
  • Uspostaviti rasadnik stabala kako bi se osigurala neophodna količina formiranih stabala za potrebe sadnje / presađivanja.
  • Uspostaviti registar praćenja broja i vrsta stabala s pristupom informacijama za javnost (primjer digitalnog javnog registra u Budimpešti).
  • Prilikom izrade razvojnih planova, strategija i projekata nužan je multidisciplinarni pristup i angažman stručnjaka te omogućiti sudjelovanje konstruktivne javnosti, udruga i svih zainteresiranih u buduće projekte, planiranje i održavanje zelenih površina.
  • Grad treba osigurati odgovarajuću mehanizaciju za presađivanje/premještanje većih  stabala (primjer višegodišnje prakse iz Ujedinjenog Kraljevstva).
  • Nužno je uspostaviti sustavnu komunikaciju Grada Osijeka i građana kako bi se osigurao transparentan proces i sudjelovanje građana u odlučivanju na temu zelenih površina Grada Osijeka.

 

 

13-10-2021