Novosti

Intermunicipalnom suradnjom do boljeg upravljanja otpadom

Članovi tematske mreže JEDRO proveli su istraživanje o gospodarenju komunalnim otpadom u Hrvatskoj u razdoblju od 2017. do 2021. godine, pri čemu je fokus bio na povezanosti različitih indikatora (strukturnih i ekonomskih) sa stopama odvajanja komunalnog otpada koje je svaka od 556 jedinica lokalne samouprave prijavila nadležnom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Naime, tematska mreža JEDRO je kao izvor podataka iskoristila, nadopunila i objedinila postojeće baze nadležnih državnih tijela, lokalnih komunalnih poduzeća i sudskog registra, ne bi li prikupila sve relevantne podatke o vlasničkoj strukturi, stupnju razvijenosti, dohotku, stopama odvajanja i drugim promatranim faktorima. Prikupljeni podatci su  kodirani i nad njima je provedena kvantitativna statistička analiza, a rezultati, među ostalim, ukazuju na snažnu povezanost između strukture vlasništva pojedinog komunalnog poduzeća te prijavljenim stopama odvajanja komunalnog otpada. Točnije rečeno, tematska mreža JEDRO prepoznala je sedam modela upravljanja otpadom, pri čemu se utvrdilo da najvišu stopu odvajanja otpada i najviši rast stope odvajanja otpada između 2017. i 2021. godine imaju jedinice lokalne samouprave koje dijele vlasništvo nad pružateljem usluge gospodarenja otpadom s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Cjelovite rezultate istraživanja, kao i samu metodologiju rada, stručna i zainteresirana javnost će imati priliku pročitati po izlasku stručnog članka u časopisu Političke analize.

 

 

05-05-2023