Galerija

Radionica – podizanje javne svijesti o NATURA 2000

U sklopu projekta „Osnaživanje lokalnih kapaciteta za NATURA 2000 i zaštitu prirode” 18. i 19. svibnja održana je radionica čiji je cilj bio informirati javnost s time što NATURA 2000 predstavlja, koja su predložena NATURA 2000 područja u Osječko – baranjskoj županiji te kakve  prednosti NATURA 2000 donosi za lokalnu zajednicu.

21-02-2016

Donatori

Partneri