Novosti

ZELENI OSIJEK ZAPOŠLJAVA!

Shodno povećanom obimu posla i novim projektima, proširujemo tim naše udruge. Ako želiš doprinijeti očuvanju prirode i okoliša, raditi na EU projektima u kreativnom i dinamičnom okruženju, te se želiš stalno usavršavati onda si prava osoba za nas!

Tražimo:

NATJEČAJ 1  – VODITELJA/ICU UREDA 

NATJEČAJ 2 – PROJEKTNOG ASISTENTA/ICU

NATJEČAJ 3 – RAČUNOVOĐU


 

N A T J E Č A J  1 – VODITELJ/ICA UREDA

Mjesto rada:      Opatijska 26F, 31 000 OSIJEK

Ugovor se sklapa na određeno, puno radno vrijeme do 31.12.2021. uz mogućnost produženja.

Predviđen je probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Opis poslova:

 • Administracija: vođenje ulazne i izlazne pošte; vođenje kadrovske evidencije, evidencija radnog vremena i volonterskih sati, vođenje dokumentacije udruge i projekata; vođenje brige o imovini udruge, priprema i kreiranje akata udruge, priprema Skupštine;
 • Komunikacija: vođenje brige o knjižnici udruge te promotivnim i informativnim materijalima, komunikacija s državnim i drugim institucijama, projektnim partnerima; dnevno praćenje i arhiviranje pressclipinga, rad na web stranici i društvenim mrežama udruge;
 • Logistika: organizacija i pružanje logističke potpore za službena putovanja, sastanke, radionice i sl.; vođenje brige o infrastrukturi internog komunikacijskog; održavanje ureda;
 • Podrška u provedbi projekata: Podrška voditeljima/icama projekata u provedbi aktivnosti, arhiviranje dokumentacije projekata i programa udruge; pomoć u pripremi izvještaja i natječaja za projekte.

Uvjeti:

 • SSS / VŠS / VSS ;
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva u navedenim ili sličnim poslovima;
 • Informatička pismenost (MS Office, Internet);
 • Samostalni korisnik engleskog jezika u govoru i pismu (min. B1);
 • vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač).

Tražimo osobu koja je: 

 • samostalna;
 • senzibilizirana za područje zaštite prirode i okoliša;
 • sklona timskom radu;
 • fleksibilna;
 • kreativna;
 • odgovorna, organizirana i proaktivna;
 • spremna na povremena putovanja u zemlji i inozemstvu;
 • spremna na kontinuirano učenje i usavršavanje.

Poželjno je da kandidati:

 • imaju iskustvo u radu civilnog sektora;
 • imaju iskustvo u provedbi EU projekata;
 • iskazuju spremnost na rad u zahtjevnim/stresnim situacijama;
 • imaju iskustvo u pripremi i provedbi javnih nabava.

Način prijave:

Prijave se primaju isključivo putem e-maila na: posao@zeleni-osijek.hr

U naziv e-maila upišite svoje ime i prezime, VODITELJ/ICA UREDA

Prijavi obvezno priložiti:

Životopis (Europass CV) na hrvatskom jeziku;

Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku;

Pismo preporuke ili minimalno 1 kontakt za preporuku.

Rok za podnošenje prijave je 17.09.2020. u 16:00.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete i odgovaraju traženom profilu biti će pozvani na informativni razgovor te testiranje sposobnosti i vještina. Razgovori i testiranja su mogući i prije navedenog roka završetka natječaja. Očekivani početak rada je u rujnu/listopadu 2020.


 

N A T J E Č A J  2 – PROJEKTNI ASISTENT/ICA

Mjesto rada:      Opatijska 26F, 31 000 OSIJEK

Ugovor se sklapa na određeno, puno radno vrijeme do 31.12.2021. uz mogućnost produženja.

Predviđen je probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Opis poslova:

 • Komunikacija s projektnim partnerima; donatorima i dr. institucijama
 • Podrška voditeljima/icama projekata u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti;
 • Izrada programskih i financijskih izvještaja;
 • Priprema nabava i natječajne dokumentacije;
 • Vođenje arhive projekta (fotodokumentacija projekta i arhiviranje ostale dokumentacije);
 • Vođenje zapisnika projektnih sastanaka;
 • Praćenje utroška sredstava i priprema dokumentacije za računovodstvo;
 • Ostali poslovi po nalogu voditelja/ice projekta te ostalih zaposlenika udruge

Uvjeti:

 • SSS / VŠS / VSS – obrazovanje iz područja prirodnih znanosti ili iz područja društvenih znanosti (pravo ili ekonomija);
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva u navedenim ili sličnim poslovima;
 • Informatička pismenost (MS Office alati, Internet);
 • Samostalni korisnik engleskog jezika u govoru i pismu (min. B1);
 • vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač).

Tražimo osobu koja je:

 • samostalna;
 • senzibilizirana za područje zaštite prirode i okoliša;
 • sklona timskom radu;
 • fleksibilna;
 • kreativna;
 • odgovorna, organizirana i proaktivna;
 • spremna na povremena putovanja u zemlji i inozemstvu;
 • spremna na kontinuirano učenje i usavršavanje.

Poželjno je da kandidati:

 • imaju iskustvo u radu civilnog sektora;
 • imaju iskustvo u provedbi EU projekata;
 • imaju iskustva i znanja u računovodstvenim poslovima;
 • iskazuju spremnost na rad u zahtjevnim/stresnim situacijama.

Način prijave:

Prijave se primaju isključivo putem e-maila na: posao@zeleni-osijek.hr

U naziv e-maila upišite svoje ime i prezime, PROJEKTNI ASISTENT/ICA

Prijavi obvezno priložiti:

Životopis (Europass CV) na hrvatskom jeziku;

Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku;

Pismo preporuke ili minimalno 1 kontakt za preporuku.

Rok za podnošenje prijave je 17.09.2020. u 16:00.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete i odgovaraju traženom profilu biti će pozvani na informativni razgovor te testiranje sposobnosti i vještina. Razgovori i testiranja su mogući i prije navedenog roka završetka natječaja. Očekivani početak rada je u rujnu/listopadu 2020.


 

N A T J E Č A J  3 – RAČUNOVOĐA

Mjesto rada:      Opatijska 26F, 31 000 OSIJEK

Ugovor se sklapa na određeno, puno radno vrijeme do 31.12.2021. uz mogućnost produženja.

Predviđen je probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Opis poslova:

 • Vođenje Glavne knjige, URA, IRA i ostalih pomoćnih knjiga i evidencija;
 • Izrada statističkih, financijskih i ostalih izvještaja predviđenih Zakonom;
 • Predaja izvještaja i ostalih obrazaca predviđenih Zakonom;
 • Kontinuirano praćenje propisa vezanih uz računovodstvo

Uvjeti:

 • SSS / VŠS / VSS ;
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva u navedenim ili sličnim poslovima;
 • Informatička pismenost (MS Office, Internet);
 • Samostalni korisnik engleskog jezika u govoru i pismu (min. B1);
 • vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač).

Tražimo osobu koja je: 

 • samostalna;
 • sklona timskom radu;
 • fleksibilna;
 • odgovorna, organizirana i proaktivna;
 • spremna na kontinuirano učenje i usavršavanje.

Poželjno je da kandidati:

 • imaju iskustvo u radu civilnog sektora;
 • imaju iskustvo u provedbi EU projekata;
 • iskazuju spremnost na rad u zahtjevnim/stresnim situacijama.

Način prijave:

Prijave se primaju isključivo putem e-maila na: posao@zeleni-osijek.hr

U naziv e-maila upišite svoje ime i prezime, RAČUNOVOĐA

Prijavi obvezno priložiti:

Životopis (Europass CV) na hrvatskom jeziku;

Pismo preporuke ili minimalno 1 kontakt za preporuku.

Rok za podnošenje prijave je 17.09.2020. u 16:00.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete i odgovaraju traženom profilu biti će pozvani na informativni razgovor te testiranje sposobnosti i vještina. Razgovori i testiranja su mogući i prije navedenog roka završetka natječaja. Očekivani početak rada je u rujnu/listopadu 2020.

19-08-2020