Novosti

Zlatna Greda – Zaštićeno kulturno dobro ili “Klaonica”?

U ljeto 2011. godine Uprava Hrvatskih šuma, Podružnica Osijek, planirala je rušenje tradicijskog objekta u centru Zlatne Grede te na njenom mjestu graditi “Objekt za prikupljanje, skladištenje i rasijecanje mesa divljači” tj. “Klaonicu”. Planirani objekt  nije u skladu niti sa Prostorno planskom dokumentacijom, mišljenjem konzervatora i ekologa ali niti sa smjernicama Europske komisijeOvim projektom Hrvatskih šuma, onemogućava se očuvanje Zlatne Grede kao kulturno/tradicijske baštine RH te je stoga Zeleni Osijek uputio Zahtjev nadležnim Ministarstvima i Vladi RH za zaustavljanjem rušenja objekata i gradnjom “klaonice” za divljač.

Nakon upućenog zahtjeva Ministarstvo kulture RH donijelo je Rješenje po kojem Pustara Zlatna Greda ima svojstvo kulturnog dobra te se na njega primjenjuju mjere zaštite i Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ovim se Rješenjem osigurava očuvanje tradicijske arhitekture i povećava vrijednost koja će doprinijeti obnovi i oživljavanju. Pustara se nalazi u budućem Prekograničnom Rezervatu Biosfere Mura-Drava-Dunav, koja će biti zaštićena u sklopu UNESCO-ovog programa “Čovjek i biosfera”. Time se potvrđuje veliki održivo razvojni potencijal kroz afirmaciju turizma i prezentaciju tradicije.

Rješenjem Ministarstva kulture su određene posebne smjernice zaštite kojima su točno određeni mogući zahvati unutar zaštićenog područja čime je spriječena gradnja “klaonice”.

13-07-2011

Copyrights ©2015. Zeleni Osijek. Sva prava pridržana.