Novosti

Stop reguliranju korita Dunava, Mure i Drave

Nevladine organizacije za očuvanje prirode ponovno su se okupile, kako bi upozorile hrvatsku javnost i nadležne institucije na daljnje nastojanje regulacije Dunava, Drave i Mure. “Regulacija prirodnog toka Dunava, Drave i Mure uništit će jedinstvene prirodne vrijednosti. Svi takvi planovi predstavljaju ozbiljan napad na hrvatsko i europsko prirodno nasljeđe te nisu u skladu s hrvatskim zakonima”, istaknula je Irma Popović Dujmović iz WWF-a.

Hrvatska od 2008. godine pokušava provesti tri velika projekta regulacije i izgradnje 190 novih vodnih građevina koje uključuju i iskapanje šljunka i pijeska iz riječnih korita zbog potreba plovidbe i obrana od poplava. Nevladine organizacije smatraju da ti zahvati nisu potrebni. „Ti su projekti ogroman gubitak javnog novca od kojih će koristi imati samo male skupine profitera, dok će građanima ostati zastarjele i okolišno neprihvatljive vodne građevine koje uništavaju prirodno dobro“, kaže Popović Dujmović.

Najnoviji plan regulacije Dunava, koji uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, te Hrvatskih voda, namjerava provesti Agencija za unutarnju plovidbu, dovest će do izgradnje dodatnih 80-ak građevina na 53 km toka Dunava. Realizacija takvog plana već je djelomično počela, dok će potpuna realizacija promijeniti izgled i prirodne karakteristike Dunava u Hrvatskoj. Valja istaknuti da se taj plan realizira bez potrebnih Studija utjecaja na okoliš i uvjeta zaštite prirode. Tako da se isti zahvati trenutačno provode – ilegalno.

Činjenica da projekti regulacije donjeg toka Drave i ušća Mure u Dravu nisu povučeni, jer nadležne institucije to i dalje namjeravaju realizirati, govori o nepostojanju volje da se takvi zastarjeli i okolišno neprihvatljivi projekti više ne provode. Na području donjeg toka Drave namjerava se izgraditi 112 različitih vodnih građevina. Regulacija ušća Mure u Dravu, koja je dogovorena u suradnji Hrvatske i Mađarske, u potpunosti bi uništila još jedino preostalo prirodno ušće nizinskih rijeka u Hrvatskoj. Mađari su nažalost već uspjeli realizirati svoj dio plana.

“Ovi planovi su najveća prijetnja hrvatskom dijelu Mure, Drave i Dunava. Ako dođe do realizacije svih ovih planova, nastojanja za zaštitom ovog područja ostat će samo na papiru. Stoga smatramo da bi Hrvatska vlada trebala odustati od svih tih projekata”, naglasio je Tibor Mikuška, iz Društva za zaštitu ptica i prirode. Podsjetimo da je hrvatska Vlada u veljači 2011. godine donijela uredbu o proglašenju regionalnog parka Mura-Drava, područje koje je dio nacionalne ekološke mreže i buduće mreže Natura 2000, te je u ožujku potpisala deklaraciju o uspostavljanju UNESCO-va Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji će postati najveće europsko zaštićeno područje koje se proteže kroz pet zemalja.

“Očuvana priroda je baza za održivi razvoj jedne zemlje. Područje i Dunava i Drave ima potencijal za ekoturizam, a to potvrđuje 35.000 posjetioca godišnje na području Parka prirode Kopački rit”, ističe Jasmin Sadiković iz udruge Zeleni Osijek. Uz to, proces daljnjih pregovora s Europskom unijom i ispunjenja obveza za članstvo EU, zbog mogućeg kršenja EU direktiva moglo bi dovesti u pitanje punopravno članstvo Hrvatske u EU.

Još u veljači ove godine, povodom Dana močvarnih staništa, udruge su upozoravale nadležne institucije na okolišno neprihvatljive zahvate na Neretvi, Dunavu, Dravi, Muri i Savi. WWF, Euronatur, Dravska liga, Zeleni Osijek i Društvo za zaštitu ptica i prirode nadaju se da će ovaj put njihov glas stići do nadležnih vlasti.

13-01-2016

Copyrights ©2015. Zeleni Osijek. Sva prava pridržana.