Novosti

Projekt SHAREPLACE – ANKETA: Razvoj kvalitetnije mobilnosti u gradu Osijeku

Cilj projekta SHAREPLACE je razviti inovativan pristup planiranju i pružanju održivih usluga mobilnosti, kao i koncepti dijeljenja temeljeni na zakonima tržišta, kako bi se optimizirale i maksimizirale potencijalne dobrobiti za prometnu mrežu, za sve grupe korisnika i sve dionike.

U okviru projekta SHAREPLACE provest će se 12 pilot aktivnosti, od kojih je jedna predviđena i u gradu Osijeku. Pilot u Osijeku obuhvaća više aktivnosti kojima je cilj međusobna integracija postojećih usluga javnog prijevoza različitih operatera (što uključuje autobusni, tramvajski i željeznički prijevoz), kao i povezivanje s planiranim uslugama dijeljene mobilnosti („bike sharing“, „car sharing“, „car pooling“).

Integracija će se postići uspostavom posredničke IT platforme koja će, temeljem integracije voznih redova u prvom koraku razvoja, omogućiti korisnicima jednostavno planiranje multi-modalnih putovanja. Tijekom sljedećih faza razvoja uspostavljenog  IT rješenja, moguće je njezino unaprjeđenje u smjeru integracije naplate, te korištenje u svrhu upravljanja prijevoznom potražnjom i optimizacije voznih redova.

U svrhu što bolje implementacije projekta u gradu Osijeku potrebno je ispuniti anketu, kako bi se dobili relevantni podaci.

Anketu možete ispuniti na linku:  SHAREPLACE.

11-06-2018