Novosti

OSMIŠLJAVAJU SE NOVE CIKLOTURISTIČKE RUTE SPAČVANSKOG BAZENA

Projektni tim Zelenog Osijeka, Grada Otoka i Otočke razvojne agencije obilazio je trase novih biciklističkih ruta u okviru projekta Vrata spačvanskog bazena. Obišli smo oko 100 km zanimljivih ruta koje prolaze kroz Virove, Spačvanske Šume, grad Otok, Bošnjake i Nijemce. Rute će od polazišne točke Bioekološko – edukacijskog centra Virovi cikloturiste voditi kroz najljepše krajolike, prirodne i tradicijske vrijednosti Spačvanskog bazena. Nakon ovog terenskog obilaska slijedi kartiranje ruta, opis ključnih znamenitosti i interesnih točaka te izrada dokumenta koji će biti podloga za Prometni elaborat i postavljanje signalizacije (prometnih znakova) duž novih biciklističkih ruta.

 

21-08-2019