Živi Dunav Osnaživanje kapaciteta za zaštitu ekosistema Srednjeg Podunavlja - Put ka održivom razvoju prekogranične regije Hrvatske i Srbije

O projektu

p-projektu-1

Fokus projekta pod nazivom „Živi Dunav“ je uspostavljanje prekogranične saradnje u upravljanju zaštićenim područjima Srednjeg Podunavlja kao i održivi razvoj prekogranične regije Hrvatske i Srbije. Projekat „Živi Dunav“ će trajati 24 meseca, a cilj mu je „osnaživanje javne svesti i kapaciteta svih zainteresovanih strana (nevladinih organizacija, građana, lokalnih vlasti, korisnika zaštićenih prirodnih resursa, lokalno stanovništvo zaštićenih prirodnih područja, turističke organizacije) uključenih u proces održivog korišenja i zaštite područja istočne Hrvatske i severozapadne Srbije.

Važan deo projekta je predstavljanje ugroženosti biološke raznolikosti, zagađenja reka, gubitka močvarnih staništa i drugih problema s kojima se susreće Dunavski sliv kao što su nizak nivo upravljanja prirodnim resursima, nedostatak prekogranične saradnje, nizak nivo ekološke svesti, navigacijski radovi.

Stoga će se do 14.12.2014 sprovoditi aktivnosti analize postojećeg stanja i prakse upravljanja prirodnim resursima u dunavskoj regiji, nakon čega slede radionice za sve navedene zainteresovane strane s ciljem definisanja uloge u procesima upravljanja i korišćenja prirodnih resursa. U toku projekta „Živi Dunav“ koji finansira Evropska unija iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija biće organizovani i seminari u lokalnim zajednicama smeštenih uz zaštićena područja Srednjeg Podunavlja i na području budućeg UNESCO-vog Rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ ovih podunavskih zemalja. Izrada fotomonografije pod nazivom “Dunav za ljude i prirodu” kao i postavljanje niza javnih izložbi na temu zaštite i ugroženosti biološke raznolikosti poplavnih područja Dunava doprineće razvoju ekološke svesti lokalnog stanovništva na području Srednjeg Podunavlja u Hrvatskoj i Srbiji.

U svrhu poboljšanja prostornih planova, planova revitalizacije reka, planova upravljanja i zaštite zaštićenih područja, te ostalih poslovnih i investicionih planova u Srednjem Podunavlju biće izrađen prekogranični Akcioni plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja, koji će se temeljiti na naučnom istraživanju i doprinosu svih zainteresiranih i relevantnih strana. Rezultati svih aktivnosti moći će da se koriste za buduću saradnju ekoloških organizacija, relevantnih institucija i lokalne samouprave, kao i njihovog uspešnijeg upravljanja prirodnim resursima u prekograničnom području Hrvatske i Srbije. Osim toga ovaj projekat će biti model za planiranje sličnih projekata i u drugim regijama u prekograničnom procesu planiranja i saradnje podunavskih zemalja.