Živi Dunav Osnaživanje kapaciteta za zaštitu ekosustava
Srednjeg Podunavlja - Put ka održivom razvoju
prekogranične regije Hrvatske i Srbije

Partneri

Na temelju problema sa kojima se susreće Dunavski sliv pogotovo u dijelu Srednjeg Podunavlja Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Zelena Akcija, Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije te Pokret gorana iz Sremske Mitrovice i Unija ekologa UNECO iz Srbije osmislili su projekt „Živi Dunav – Living Danube”.

 

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

 

zeleni_logo2Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek je samostalna, nestranačka i neprofitna udruga građana osnovana 1995. godine u Osijeku s ciljem aktiviranja građana za zaštitu prirode i okoliša te unaprjeđenje kvalitete življenja kroz zagovaranje, promociju i primjenu ekološki opravdanih tehnologija i održivog razvoja. Više na web stranici : www.zeleni-osijek.hr

 

Zelena akcija

 

zelena_akcija_logo2Zelena akcija je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana za zaštitu okoliša, osnovano 1990.g., sa sjedištem u Zagrebu. Zelena akcija je aktivno uključena u problematiku zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Djelovanje Zelene Akcije zasniva se na radu volontera koje podržava mali profesionalni tim. Više na web stranici: http://zelena-akcija.hr/hr

 

J.U.Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

 

juagencijaJ.U.Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije osnovana je Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije u skladu s zakonom. Osnivač ustanove je Osječko-baranjska županija sa sjedištem u Osijeku. Ustanova obavlja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Osječko-baranjske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode,osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Više na web stranici: www.obz-zastita-prirode.hr

 

Pokret gorana iz Sremske Mitrovice

 

srijemskemitrovicePokret gorana iz Sremske Mitrovice je najstarija nevladina ekološka organizacija u Srbiji, ali i u Europi. Aktivnosti ove organizacije vezane su za obrazovanje i učešće građana, a naročito mladih ljudi, u oblasti očuvanja i unapređenja prirodnih vrijednosti. Zbog izuzetnih rezultata u oblasti zaštite prirode, Pokretu Gorana iz Sremske Mitrovice povjereno je upravljanje Specijalnim Rezervatom Prirode Zasavica. To je prva nevladina organizacija u Srbiji kojoj je povjereno upravljanje jednim zaštićenim prirodnim dobrom. Više na web stranici:  www.zasavica.org.rs

 

Unija ekologa UNECO

 

unec-v2Unija ekologa Uneco iz Srbije je udruženje građana koji se opredjeljuju za sistematski i organiziran angažman na planu zaštite životne sredine. Unija okuplja fizička i pravna lica, odnosno pojedince kao i institucije, organizacije, firme, nevladine organizacije, druga udruženja građana, koji su zainteresirani za ekološke akcije, projekte i programe, kao i osobna angažiranja na planu zaštite životne sredine, održivog razvoja, odnosno unapređenja kvaliteta života. Više na web stranici: www.uneco.rs/index.html